yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế

Câu hỏi:

03/08/2019 85,047

Bạn đang xem: yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế

B. Sở hữu tư liệu tạo ra.

Đáp án chủ yếu xác

D. Các mối quan hệ nhập xã hội.

Đáp án: B

Lời giải: Sở hữu tư liệu tạo ra là địa thế căn cứ thẳng nhằm xác lập bộ phận tài chính.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc thực hiện này tiếp sau đây thể hiện nay trách cứ nhiệm của công dân so với việc triển khai nền tài chính nhiều trở nên phần?

A. Tiếp thu và phần mềm những trở nên tựu khoa học tập và technology văn minh nhập tạo ra.

B. Tích cực kỳ nhập cuộc nhập những sinh hoạt thiết kế, đảm bảo tổ chức chính quyền.

C. Chủ động lần tìm kiếm việc thực hiện ở những ngành nghề ngỗng với mọi bộ phận tài chính phù phù hợp với tài năng của phiên bản thân thiết.

D. Thường xuyên học hành nâng lên chuyên môn học tập vấn.

Câu 2:

Kinh tế cá nhân bao hàm bao nhiêu cơ cấu?

A. Kinh tế thành viên, tè ngôi nhà và tài chính luyện thể.

B. Kinh tế thành viên, tè ngôi nhà và tài chính tư phiên bản cá nhân.

C. Kinh tế luyện thể và tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

D. Kinh tế tư phiên bản cá nhân và tư phiên bản nước nhà.

Câu 3:

 Thành phần tài chính này tiếp sau đây sở hữu tầm quan trọng đẩy mạnh thời gian nhanh tiềm năng về vốn liếng, mức độ làm việc và tay nghề?

A. Kinh tế luyện thể.

B. Kinh tế tư phiên bản nước nhà.

Xem thêm: chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl

C. Kinh tế nước nhà.

D. Kinh tế cá nhân.

Câu 4:

Những tè thương bán sản phẩm ở chợ nằm trong bộ phận tài chính này bên dưới đây?

A. Kinh tế luyện thể.

B. Kinh tế cá nhân.

C. Kinh tế nước nhà.

D. Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Câu 5:

Thành phần tài chính này tiếp sau đây sở hữu những nghành, nghành then chốt của nền kinh tế?

A. Kinh tế luyện thể.

B. Kinh tế tư phiên bản nước nhà.

C. Kinh tế nước nhà.

D. Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Câu 6:

Thành phần tài chính này tiếp sau đây được xem như là “cầu nối” trả tạo ra nhỏ lỗi thời lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở nước ta?

A. Kinh tế luyện thể.

B. Kinh tế tư phiên bản nước nhà.

C. Kinh tế nước nhà.

D. Kinh tế sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Xem thêm: phản ứng nhiệt phân không đúng là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK