write a short paragraph about the changes

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2022 – 2023, Tip.edu.vn đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 8 theo từng bài học khác nhau. Bài tập Writing Unit 2 tiếng Anh 8 Life in the countryside trang 23 về Cuộc sống ở làng quê nông thôn dưới đây bao gồm 5 đoạn văn tiếng Anh lớp 8 khác nhau về chủ đề Sự thay đổi ở nông thôn giúp các em học sinh lớp 8 làm bài một cách hiệu quả.

Bạn đang xem: write a short paragraph about the changes

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 8 Unit 2 Life in the countryside

Hướng dẫn dịch

Làng quê tôi trong câu chuyện của cha tôi bây giờ khác làng quê ấy. Làng tôi nghèo lắm trong câu chuyện của ông ấy. Mọi người đang sống một cuộc sống khó khăn tại thời điểm đó. Thiếu ăn, thiếu tiền. Nó đã khác bây giờ. Mọi người không còn sống một cuộc sống khó khăn. Họ có đủ thức ăn, đủ tiền, một ngôi nhà cho mọi người và nhiều thứ khác nữa. Tình cảm là thứ duy nhất không thay đổi. Mọi người vẫn sẽ rất hài lòng. Họ làm việc cùng nhau, và khi họ cần hỗ trợ nhau, đó là một đặc ân. Điều đó làm cho ngôi làng của tôi, đối với mọi người, là một nơi tuyệt vời. Con người chỉ là những người nông dân, nhưng đối mặt với đau khổ, họ có sự đoàn kết. Và khi có tiền trong tay, họ luôn đoàn kết với nhau, quý nhân phù trợ, quý nhân phù trợ. Phong cảnh bây giờ giống ngày xưa nhiều. Núi đó, sông đó. Thiên nhiên, với con người, là hòa bình. Con người sống với thiên nhiên, con người tạo ra những thứ từ thiên nhiên, và thiên nhiên vẫn tiếp cận được với con người, cung cấp cho họ nguồn lực để xây dựng tổ ấm của mình. Đó là những gì mọi người đang tìm kiếm và họ giải quyết nó rất tốt. Đó là những gì tôi có thể kể về làng quê tôi. Làng của tôi là một nơi đẹp, theo ý kiến ​​của tôi.

Viết đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh 8 số 2

There are a lot of changes in my village in the recent years. The roads in the village are now very easy to travel on because they are made with cement and brick instead of dirt like in the past. Many villagers have TV and modern electric devices which help them know more about life in the country and even around the world. We had no TVs before and our knowledge was very little. Now we can watch TV, read newspaper and have more chances to do business with others. We also have the Internet which helps us communicate easily and conveniently.

Although this development is basically good, it also has some negative effects. Some factories cause air and water pollution. More entertainment centres have been set up. It makes some young people become lazier and they only want to play, they don’t want to study hard anymore. I hope that they won’t be addicted to entertainment and will study for the sustainable development of their family and their country.

My hometown has changed a lot. Firstly, the local people have different appearance with fashionable clothes. Secondly, many of them now have cell phones and motorbikes or even cars. They are living in modem brick houses. Besides, the Internet is very popular among the residents and they use it for learning, making new friends and playing games. They really feel pleased about the changes.

Nội dung dịch

Có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây. Đường làng ngõ xóm bây giờ đi lại rất dễ dàng vì được làm bằng xi măng, lát gạch thay vì đường đất như ngày xưa. Nhiều người dân trong làng có TV và các thiết bị điện hiện đại giúp họ hiểu biết thêm về cuộc sống trong nước và thậm chí trên thế giới. Trước đây chúng tôi không có TV và kiến ​​thức của chúng tôi rất ít. Bây giờ chúng ta có thể xem TV, đọc báo và có nhiều cơ hội kinh doanh với những người khác. Chúng tôi cũng có Internet giúp chúng tôi giao tiếp dễ dàng và thuận tiện.

Mặc dù sự phát triển này về cơ bản là tốt nhưng nó cũng có một số tác động tiêu cực. Một số nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước. Nhiều trung tâm giải trí đã được thiết lập. Nó làm cho một số bạn trẻ trở nên lười biếng hơn và họ chỉ muốn chơi, không muốn học chăm chỉ nữa. Tôi hy vọng rằng các em sẽ không bị nghiện giải trí và sẽ học tập vì sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước.

Quê hương tôi đã thay đổi rất nhiều. Thứ nhất, người dân địa phương có diện mạo khác với quần áo thời trang. Thứ hai, nhiều người trong số họ hiện có điện thoại di động và xe máy, thậm chí ô tô. Họ đang sống trong những ngôi nhà gạch hiện đại. Ngoài ra, Internet rất phổ biến trong cư dân và họ sử dụng nó để học tập, kết bạn và chơi game. Họ thực sự cảm thấy hài lòng về những thay đổi.

Write a short paragraph about the changes of your hometown số 3

In the modern life, there is an increase in the people leave the countryside and migrate to the city. The objective reason is that in the city, it brings them comfortable life and favorite job. Subjective causes are due to the following disadvantages rural areas bring about push residents away. To begin with, there is no denial that rural infrastructure is not modern and advanced. Roads are quite narrow and degraded. Schools, hospitals are not cared much and remodeled. Especially the quality teachers and doctors here are just little so the inhabitants have less opportunity to develop in all way than in the urban area. Last but not least, the biggest disadvantage in rural areas is that job opportunities are so race. The main job is craft, farming, which bring a relatively small income. With that salary, we can only live through the day, not afford for services, shopping, entertainment… In conclusion, besides the positive aspects, life in the countryside is very much. disadvantage. We all need to consider carefully before choosing where to live.

Bản dịch

Xem thêm: vẽ tranh de tài lễ hội lớp 9

Trong nhịp sống hiện đại, việc người dân rời quê lên thành phố ngày càng gia tăng. Nguyên nhân khách quan là ở thành phố mang lại cho họ cuộc sống thoải mái và công việc yêu thích. Nguyên nhân chủ quan là do những bất lợi sau đây mà nông thôn mang lại đã đẩy cư dân ra xa. Trước hết, không thể phủ nhận rằng cơ sở hạ tầng nông thôn không hiện đại và tiên tiến. Đường khá hẹp và xuống cấp. Trường học, bệnh viện không được quan tâm và tu sửa nhiều. Đặc biệt đội ngũ giáo viên, bác sĩ chất lượng ở đây chỉ ít nên dân cư ít có cơ hội phát triển về mọi mặt hơn ở khu vực thành thị. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bất lợi lớn nhất ở nông thôn là cơ hội việc làm quá đua nhau. Công việc chính là thủ công, làm ruộng, mang lại thu nhập khá nhỏ. Với mức lương đó, chúng tôi chỉ đủ sống qua ngày, không đủ tiền mua các dịch vụ, mua sắm, vui chơi giải trí… Tóm lại, bên cạnh những mặt tích cực, cuộc sống ở nông thôn còn rất nhiều. điều bất lợi. Tất cả chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn nơi sinh sống.

Write a short paragraph about the change in your village số 4

My hometown has changed a lot since my childhood. There are less paddy fields. Many buildings have been built up. There are more cars and motorbikes today than bicycles in the past. People turn to work in new factories instead of doing the farming. Neighbors are busier with their work and spend less time chatting with each other. People become richer and dress more fashionable. We have new technologies that make our life easier. As I grow up, I see the nonstop changing of my world, I don’t feel sad but hopeful for the coming future.

Nội dung bài dịch

Quê hương của tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi tôi còn nhỏ. Có ít ruộng lúa hơn. Nhiều tòa nhà đã được xây dựng lên. Ngày nay có nhiều ô tô và xe máy hơn xe đạp ngày xưa. Mọi người chuyển sang làm việc trong các nhà máy mới thay vì làm nông nghiệp. Những người hàng xóm bận rộn hơn với công việc và ít dành thời gian trò chuyện với nhau hơn. Mọi người trở nên giàu có hơn và ăn mặc thời trang hơn. Chúng tôi có những công nghệ mới giúp cuộc sống của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Khi tôi lớn lên, tôi thấy thế giới của mình thay đổi không ngừng, tôi không cảm thấy buồn mà hy vọng vào tương lai sắp tới.

Write a paragraph about how the countryside has changed from the past số 5

The life has changed a lot in the countryside. More and more tall buildings are being constructed. The area of green paddy fields is decreasing due to the establishment of new companies and factories. People here now know how to enjoy their life. They do not just focus on earning a living, but to try to improve their work – life balance. It is obvious that life is getting better and better with modern facilities. People now are busier but they are still willing to help their neighbors.

Google dịch

Cuộc sống ở quê đã thay đổi nhiều. Ngày càng nhiều nhà cao tầng được xây dựng. Diện tích đồng lúa xanh ngày càng giảm do sự thành lập của các công ty, nhà máy mới. Người dân ở đây giờ đã biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Họ không chỉ tập trung vào việc kiếm sống mà còn cố gắng cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một điều hiển nhiên là cuộc sống ngày càng tốt hơn với những tiện nghi hiện đại. Mọi người bây giờ bận rộn hơn nhưng họ vẫn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh.

Xem thêm: Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh

Trên đây là TOP 5 đoạn văn về sự thay đổi của quê hương em bằng tiếng Anh hay nhất. Ngoài ra, Tip.edu.vn đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 8 unit 2 Life in the countryside khác nhau như:

Từ vựng Unit 2 lớp 8 Life in the countryside

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Life in the countryside

Xem thêm: phía sau em luôn có ta bên cạnh

Rate this post