vua nào tập trận đùa chơi cờ lau phất trận một thời ấu thơ

Ngữ Văn Lớp 5: Ai từng đóng cọc trên sông
Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?
Vua nào thần tốc quân hành
Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?
Vua nào tập trận đùa chơi
Cờ lau phất trận một thời ấu thơ ?
Vua nào thảo Chiếu dời đô ?
Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Bạn đang xem: vua nào tập trận đùa chơi cờ lau phất trận một thời ấu thơ