vở bài tập toán lớp 5 trang 82

Câu 1, 2, 3 trang 82 Vở bài xích tập dượt (SBT) Toán lớp 5 tập dượt 1


Một xe hơi chạy nhập 4 giờ được 182km. Hỏi nhập 6 giờ xe hơi bại liệt chạy được từng nào ki-lô-mét?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 82

1. Đặt tính rồi tính

75 : 4                    102 : 16                  45 : 36

2. Một xe hơi chạy nhập 4 giờ được 182km. Hỏi nhập 6 giờ xe hơi bại liệt chạy được từng nào ki-lô-mét?

3. Một team người công nhân nhập 3 ngày đầu, thường ngày sửa được 2,05km đàng tàu, nhập 5 ngày sau, thường ngày sửa được 2,17km đàng tàu. Hỏi tầm thường ngày team người công nhân bại liệt sửa được từng nào ki-lô-mét đàng tàu?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

        

2. 

Bài giải

Số ki-lô-mét xe hơi chạy nhập một giờ là:

182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét xe hơi chạy nhập 6 giờ là:

45,5 x 6 = 273 (km)

Đáp số: 273km

3. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Bài giải

Số ki-lô-mét đàng tàu team người công nhân sửa nhập 3 ngày là:

2,05 x 3 = 6,15 (km)

Số ki-lô-mét đàng tàu team người công nhân sửa nhập 5 ngày là:

2,17 x 5 = 10,85 (km)

Số ki-lô-mét đàng tàu team người công nhân sửa nhập 8 ngày là:

6,15 + 10,85 = 17 (km)

Trung bình thường ngày team người công nhân bại liệt sửa được:

17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: phía sau em luôn có ta bên cạnh