vở bài tập toán lớp 5 trang 46, 47

TOÁN LỚP 5 VỞ BÀI TẬP 2 Bài 121 Trang 46 – TỰ KIỂM TRA – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 VỞ BÀI TẬP 2 Bài 121 Trang 46 – TỰ KIỂM TRA – Thầy Nhựt TV

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 46, 47

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47, 48 Bài 121: Tự kiểm tra hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47, 48 Bài 121: Tự kiểm tra

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 46, 47, 48 Bài 121: Tự kiểm tra

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 1: 2% của 1000kg là:

A. 10kg B. 20kg

C. 22kg D. 100kg

Lời giải

2% của 1000kg là:

1000 : 100 × 2 = 20 (kg)

Chọn B.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 2: Hình nào dưới đây đã được tô đậm 37,5% diện tích?

Lời giải

*) Hình A

Diện tích phần tô đậm chiếm 1 : 3 = 0,33 = 33%

*) Hình B

Diện tích phần tô đậm chiếm 1 : 4 = 0,25 = 25%

*) Hình C

Diện tích phần tô đậm chiếm 2 : 4 = 0,5 = 50%

*) Hình D

Diện tích phần tô đậm chiếm 3 : 8 = 0,375 = 37,5%

Vậy hình D có diện tích phần tô đậm chiếm 37,5%.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 46 Bài 3: Có 500 người tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm nam thanh niên, nữ thanh niên và thiếu niên tham gia đồng diễn thể dục. Hỏi có bao nhiêu nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục?

A. 50 B. 200

C. 250 D. 300

Lời giải

Nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục chiếm 40% trong tổng số người tham gia.

Số nữ thanh niên tham gia đồng diễn thể dục là:

500 : 100 × 40 = 200 (người)

Chọn B.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 47 Bài 4: Cho hình chữ nhật EGHK có chiều dài 12cm, chiều rộng 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng KH.

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật EGHK là:

A. 48cm2 B. 54cm2

C. 64cm2 D. 108cm2

Lời giải

Xem thêm: làm the nào de biết thai nhi khỏe mạnh mà không cần siêu âm

Diện tích hình chữ nhật là:

9 × 12 = 108 (cm2)

Diện tích phần tô đậm bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật.

Diện tích phần tô đậm là:

108 : 2 = 54 (cm2)

Chọn B.

Phần 2.

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 47 Bài 1: Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm:

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

Lời giải

Hình hộp chữ nhật

Hình tròn

Hình trụ

Hình thang

Hình tứ giác

Hình cầu

Hình lập phương

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 48 Bài 2: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ở trong lòng bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện nay thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích của bể có chứa nước?

Lời giải

Đổi: 25cm = 2,5dm; 40cm = 4dm; 50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là:

2,5 × 4 × 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện có trong bể cá:

95% thể tích nước có trong bể là:

Số lít nước cần đổ thêm vào bể là:

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35 lít

Đáp số: 35 lít

Bạn đang xem bài viết: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 46, 47, 48 Bài 121: Tự kiểm tra. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: chuyên đề lý 10 kết nối tri thức