vở bài tập toán lớp 5 trang 31

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài xích luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1


Cho hình H tạo ra vì như thế nhị hình chữ nhật như hình vẽ tiếp sau đây. Tìm diện tích S hình H

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 31

1. Cứ 1kg giấy tờ vụn thì tạo ra được 25 cuốn vở học viên. Hỏi rất có thể tạo ra được từng nào cuốn vở học viên từ là một tạ giấy tờ vụn, từ là một tấn giấy tờ vụn?

2. Một xe pháo xe hơi chuyên chở rất có thể chở được rất nhiều nhất là 5T, tuy nhiên người tao vẫn hóa học lên xe pháo một lượng sản phẩm khối lượng 5T 325kg. Hỏi con xe này đã nên chở từng nào ki-lô-gam?

3. Cho hình H tạo ra vì như thế nhị hình chữ nhật như hình vẽ tiếp sau đây.

Tìm diện tích S hình H

 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD với chiều rộng lớn 3cm và chiều nhiều năm 4cm.

b) Vẽ hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên với những độ cao thấp không giống với những độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án

1. 

Tóm tắt

1kg                  : 25 cuốn vở

1 tạ, 1 tấn        :......? cuốn vở

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg

Bài giải

1 tạ đối với 1kg tì gấp rất nhiều lần số phiên là:

100: 1 = 1000 (lần)

1 tạ giấy tờ vụn thì tạo ra được:

25 x 100 = 2500 (cuốn vở)

1 tấn đối với 1kg thì hấp tấp số phiên là:

1000 : 1 = 1000 (lần)

1 tấn giấy tờ vụn thì tạo ra được:

25 x 1000 = 25 000 (cuốn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn vở

             b) 25 000 cuốn vở

2. 

Bài giải

5 tấn = 5000 kg

5 tấn 325 kilogam =   5325 kg

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 109

Số ki-lô-gam con xe cơ vận chuyển quá tải là:

5325 – 5000 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

3. 

Bài giải 

Độ nhiều năm cạnh DC = DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10x 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 6 = 24 (cm2)

Diện tích chữ H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

4. 

Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Vẽ hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên với nằm trong độ cao thấp không giống độ cao thấp ABCD.

Ta lựa chọn MN = 6cm; PQ = 2cm

Như vậy, diện tích S MNPQ:

2 x 6 = 12 (cm2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: ăn bột sắn dây có tác dụng gì