vở bài tập toán lớp 5 trang

Lời giải phân mục Giải vở bài bác luyện Toán lớp 5 rất đầy đủ cụ thể mang lại từng Bài học tập. Dường như chào chúng ta kích vô phía trên nhằm coi điều giải Toán lớp 5 SGK và phân mục Toán lớp 5. Nội dung điều giải được VnDoc biên soạn và đăng lên.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang

1. Vở bài bác luyện Toán lớp 5 luyện 1

1.1 VBT Toán lớp 5 chương 1

 • Bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Bài 2: Ôn tập: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số
 • Bài 3: Ôn tập: So sánh nhị phân số
 • Bài 4: Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo)
 • Bài 5: Phân số thập phân
 • Bài 6: Luyện luyện Phân số thập phân
 • Bài 7: Ôn luyện phép tắc nằm trong và phép tắc trừ nhị phân số
 • Bài 8: Ôn luyện phép tắc nhân và phép tắc phân tách nhị phân số
 • Bài 9: Hỗn số
 • Bài 10: Hỗn số (tiếp theo)
 • Bài 11: Luyện luyện láo lếu số
 • Bài 12: Luyện luyện chung
 • Bài 13: Luyện luyện chung
 • Bài 14: Luyện luyện chung
 • Bài 15: Ôn luyện về giải Toán
 • Bài 16: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán
 • Bài 18: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)
 • Bài 19: Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải Toán (tiếp theo)
 • Bài 20: Luyện luyện chung
 • Bài 21: Ôn luyện - Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài
 • Bài 22: Ôn luyện - Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Bài 23: Luyện luyện - Bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Bài 25
 • Bài 26: Luyện tập
 • Bài 27: Héc-ta
 • Bài 28: Luyện tập
 • Bài 29: Luyện luyện công cộng chương 1

1.2 VBT Toán lớp 5 chương 2

 • Giải Bài luyện trang 31, 32 SGK Toán 5: Luyện luyện công cộng chương 1
 • Bài 33: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Bài 34: Hàng của số thập phân, gọi ghi chép số thập phân
 • Bài 35: Luyện tập
 • Bài 36: Số thập phân bởi vì nhau
 • Bài 37: So sánh nhị số thập phân
 • Bài 38: Luyện tập
 • Bài 39: Luyện luyện chung
 • Bài 40: Viết những số đo chừng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân
 • Bài 41: Luyện tập
 • Bài 42: Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Bài 44: Luyện luyện chung
 • Bài 45: Luyện luyện chung
 • Bài 46: Luyện luyện chung
 • Bài 48: Cộng nhị số thập phân
 • Bài 50: Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 51: Luyện luyện Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 52: Trừ nhị số thập phân
 • Bài 53: Luyện luyện Trừ nhị số thập phân
 • Bài 54: Luyện luyện chung
 • Bài 55: Nhân một vài thập phân với một vài tự động nhiên
 • Bài 56: Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Bài 57: Luyện luyện
 • Bài 58: Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Bài 59: Luyện luyện
 • Bài 60: Luyện luyện (tiếp theo)
 • Bài 61: Luyện luyện chung
 • Bài 62: Luyện luyện công cộng (tiếp theo)
 • Bài 63: Chia một vài thập phân mang lại một vài tự động nhiên
 • Bài 64: Luyện luyện Chia một vài thập phân mang lại một vài bất ngờ
 • Bài 65: Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000
 • Bài 66: Chia một vài bất ngờ mang lại một vài bất ngờ tuy nhiên thương tìm kiếm được là một vài thập phân
 • Bài 67: Luyện tập
 • Bài 68: Chia một vài bất ngờ mang lại một vài thập phân
 • Bài 69: Luyện luyện Chia một vài bất ngờ mang lại một vài thập phân
 • Bài 70: Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân
 • Bài 71: Luyện luyện Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân
 • Bài 72: Luyện luyện công cộng
 • Bài 73: Luyện luyện công cộng tiếp theo
 • Bài 74: Tỉ số phần trăm
 • Bài 75: Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 76: Luyện luyện Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 77: Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 78: Luyện luyện Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 79: Giải Toán về tỉ số Phần Trăm (tiếp theo)
 • Bài 80: Luyện luyện Giải Toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 81: Luyện luyện chung
 • Bài 82: Luyện luyện công cộng (tiếp theo)
 • Bài 83: Giới thiệu PC đuc rút
 • Bài 84: Sử dụng PC đuc rút nhằm giải Toán về tỉ số Phần Trăm

2. Vở Bài luyện toán lớp 5 luyện 2

2.1 VBT Toán lớp 5 chương 3 - Phần hình học

 • Bài 85: Hình tam giác
 • Bài 86: Diện tích hình tam giác
 • Bài 87: Luyện luyện Diện tích hình tam giác
 • Bài 88: Luyện luyện chung
 • Bài 89: Tự đánh giá
 • Bài 90: Hình thang
 • Bài 91: Diện tích hình thang
 • Bài 92: Luyện luyện Diện tích hình thang
 • Bài 93: Luyện luyện công cộng
 • Bài 94: Hình tròn trĩnh. Đường tròn trĩnh
 • Bài 95: Chu vi hình tròn
 • Bài 96: Luyện luyện Chu vi hình tròn
 • Bài 97: Diện tích hình tròn
 • Bài 98: Luyện luyện Diện tích hình tròn
 • Bài 99: Luyện luyện công cộng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn
 • Bài 100: Giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạt
 • Bài 101: Luyện luyện về tính chất diện tích
 • Bài 102: Luyện luyện về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Bài 103: Luyện luyện chung
 • Bài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Bài 106: Luyện luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Bài 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Bài 108: Luyện tập
 • Bài 109: Luyện luyện chung
 • Bài 110: Thể tích của một hình
 • Bài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
 • Bài 112: Mét khối
 • Bài 113: Luyện tập
 • Bài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Bài 115: Thể tích hình lập phương
 • Bài 116: Luyện luyện chung
 • Bài 117: Luyện luyện công cộng (tiếp theo)
 • Bài 118: Giới thiệu hình trụ, ra mắt hình cầu
 • Bài 119: Luyện luyện công cộng chương 3
 • Bài 120: Luyện luyện công cộng chương 3
 • Bài 121: Tự kiểm tra

2.2 VBT Toán lớp 5 chương 4

 • Bài 122: Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Bài 123: Cộng số đo thời gian
 • Bài 124: Trừ số đo thời gian
 • Bài 125: Luyện luyện Cộng trừ số đo thời gian
 • Bài 126: Nhân số đo thời hạn với cùng một số
 • Bài 127: Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Bài 128: Luyện tập
 • Bài 129: Luyện luyện chung
 • Bài 131: Luyện luyện Vận tốc
 • Bài 130: Vận tốc
 • Bài 132: Quãng đường
 • Bài 133: Luyện luyện Quãng đường
 • Bài 134: Thời gian
 • Bài 135: Luyện luyện Thời gian
 • Bài 136: Luyện luyện công cộng số đo thời hạn, hoạt động đều
 • Bài 137: Luyện luyện chung
 • Bài 138: Luyện luyện công cộng chương 4

2.3 VBT Toán lớp 5 chương 5

 • Bài 139: Ôn luyện về số tự động nhiên
 • Bài 140: Ôn luyện về phân số
 • Bài 141: Ôn luyện về phân số (tiếp theo)
 • Bài 142: Ôn luyện về số thập phân
 • Bài 143: Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo)
 • Bài 144: Ôn luyện đo chừng nhiều năm và khối lượng
 • Bài 145: Ôn luyện đo chừng nhiều năm và lượng (tiếp theo)
 • Bài 146: Ôn luyện về đo diện tích
 • Bài 147: Ôn luyện về đo thể tích
 • Bài 148: Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Bài 149: Ôn luyện về đo thời gian
 • Bài 150: Phép cộng
 • Bài 151: Phép trừ
 • Bài 152: Luyện luyện Phép nằm trong, phép tắc trừ
 • Bài 153: Ôn luyện Phép nhân
 • Bài 154: Luyện luyện phép tắc nhân
 • Bài 155: Ôn luyện Phép chia
 • Bài 156: Luyện luyện Phép chia
 • Bài 157: Luyện tập
 • Bài 158: Ôn luyện về những phép tắc tính với số đo thời gian
 • Bài 159: Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Bài 160: Luyện luyện về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Bài 161: Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Bài 162: Luyện luyện về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Bài 163: Luyện luyện chung
 • Bài 164: Một số dạng Bài toán đang được học
 • Bài 165: Luyện luyện một vài dạng Bài toán đang được học
 • Bài 166: Luyện luyện Một số dạng Bài toán đang được học
 • Bài 167: Luyện tập
 • Bài 168: Ôn luyện về biểu đồ
 • Bài 169: Luyện luyện chung
 • Bài 170: Luyện luyện chung
 • Bài 171: Luyện luyện chung
 • Bài 172: Luyện luyện chung
 • Bài 173: Luyện luyện chung
 • Bài 174: Luyện luyện chung
 • Bài 175: Tự kiểm tra

Đây là phân mục Vở Bài luyện Toán lớp 5 với chỉ dẫn giải Bài luyện, điều giải giành riêng cho môn học tập này. Dường như, những em học viên tự động ôn luyện bên trên nhà: Giải vở luyện Toán lớp 5. Để tìm hiểu thêm điều luyện 1 và luyện 2, chào chúng ta kích vô title của từng bài bác tập mà bản thân cần thiết. Hy vọng rằng những các bạn sẽ ưng ý với những điều giải hoặc tuy nhiên công ty chúng tôi cung ứng mang lại cuốn sách Vở Bài luyện Toán lớp 5 của công ty chúng tôi.

Xem thêm: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ

Lưu ý: Để coi hoàn hảo cỗ những dạng bài bác luyện trắc nghiệm của từng bài bác luyện vô năm học tập. Các em học viên rèn luyện bên trên đây: Trắc nghiệm Toán lớp 5.

Xem thêm: sgk văn 10 chân trời sáng tạo