vở bài tập toán lớp 4 trang 91

Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài bác tập luyện (SBT) Toán lớp 4 tập luyện 1


2. Hai khu đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm cân nhau. Khu A với diện tích S 112 564 mét vuông và chiều rộng lớn với 263m. Khu B với chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích S khu vực B.

1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

33592 :247

51865 : 253

80080 : 157

2. Hai khu đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm cân nhau. Khu A với diện tích S 112 564 mvà chiều rộng lớn với 263m. Khu B với chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích S khu vực B.

3. Tính bởi vì nhì cách:

 4095 : 315 – 945 : 315 = ………………

                                    = ………………

                                    = ………………

4095 : 315 – 945: 315 = ………………

                                    = ………………

4. Tìm x:

436 × x = 11772

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt

Skhu A = 112 564 (m2)

Chiều rộng lớn khu vực A = 263 m

Chiều rộng lớn khu vực B = 362 m

Chiều rộng lớn khu vực B =  Chiều nhiều năm khu vực A

Xem thêm: dấu hiệu thụ thai sau 2 ngày quan hệ

Skhu B = ?

Bài giải

Chiều nhiều năm khu đất nền A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài bác chiều nhiều năm khu đất nền A bởi vì chiều nhiều năm khu đất nền B suy rời khỏi chiều nhiều năm khu đất nền B là:

428  362 = 154936 (m2)

Đáp số: 154936 (m2)

3.

 4095 : 315 – 945 : 315 = (4095 – 945) : 315

                                      = 3150 : 315

                                      = 10

4095 : 315 – 945: 315 = 13 – 3

                                    = 10

4.

436 × x = 11772

          x = 11772 : 436

          x = 27

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: những ai không nên dùng nấm linh chi

Báo lỗi - Góp ý