vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

Bài 1, 2, 3, 4 trong vở bài tập Hình thoi bài 4 tập 2 sẽ được hướng dẫn chi tiết trong tài liệu Giải Toán lớp 4 trang 56,57 VBT tập 2 Hình thoi bài 133. Những ai chưa biết cách làm các em tham khảo để hình dung và giải bài tập dễ dàng hơn.

bài viết liên quan

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

  • Giải toán lớp 5 trang 56, 57 VBT tập 2 Chia số đo thời gian cho một số, bài 127
  • Giải toán lớp 4 trang 57, 58 VBT tập 2, Diện tích hình thoi, bài 134
  • Giải bài tập trang 56 SGK toán 4
  • Giải toán lớp 5 trang 65, 66 VBT tập 2 Luyện tập bài 133
  • Giải toán lớp 5 trang 57, 58 VBT tập 2 Luyện tập bài 128

Giải toán lớp 4 trang 56, 57 VBT tập 2 Hình thoi, bài 133

1. Lời giải 1 – Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

Đề tài:
Nối mỗi tên của hình với hình tương ứng:
tập 4 trang 56 57 vbt tập 2 tập 2 133
phương pháp giải
Quan sát hình để xác định tên các hình đã cho.
Hình thoi có hai cặp cạnh đối song song với bốn cạnh bằng nhau.
Trả lời
Hãy nói về Toán, trang 4, trang 58

2. Lời giải 2 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

Đề tài:
Vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài (1).
phương pháp giải
Dùng êke kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau không rồi ghi vào chỗ chấm.
Trả lời
Hai đường chéo của một hình thoi vuông góc với nhau

3. Giải bài 3 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 56

Đề tài
Vẽ thêm hai đường nữa để có hình thoi hoặc hình vuông:
Tôi xin lỗi 4 trang 55 56
phương pháp giải
Vẽ hình thoi dựa vào tính chất: Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và có bốn cạnh bằng nhau.
Trả lời
Vẽ thêm hai đường
Hãy nói về trò chơi 4 trang 57

4. Giải bài 4 – Sách bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 57

Đề tài
Vẽ theo mẫu
Võ bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 56 57
phương pháp giải
Quan sát kỹ bài vẽ mẫu rồi vẽ lại theo cách tương tự. kho.
Trả lời
Chu tich game Toan lop 4 tap 2 trang 57
Bạn đang xem phần hướng dẫn Giải toán lớp 4 trang 56, 57 VBT hình thoi tập 2 bài 133, bạn có thể xem lại hướng dẫn. Giải toán lớp 4 trang 54, 55 VBT tập 2 Thực hành cùng nhau hoặc xem trước hướng dẫn Giải toán lớp 4 trang 57, 58 VBT tập 2 Diện tích hình thoi để hiểu rõ hơn bài học.
Chúc bạn học tốt môn toán.

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom