vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 34

Hướng dẫn giải vở bài tập toán lớp 4: Luyện tập chung trang 34

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 34

{ads_vuong}

Bài 1. (Trang 34 VBT Toán 4)

Trong các số 6215; 6261; 617; 6281 số chia hết cho 3 là:

A. 6215

B. 6261

C. 6217

D. 6281

Bài giải

Khoanh B

Bài 2. (Trang 34 VBT Toán 4)

Hòa có 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

A.

B.

C.

D.

Bài giải

Khoanh D

{ads_vuong}

Bài 3. (Trang 34 VBT Toán 4)

Phân số bằng phân số:

A.

B.

C.

D.

Bài giải

Khoanh C

Bài 4. (Trang 34 VBT Toán 4)

Trong các phân số phân số bé hơn 1 là:

A.

B.

C.

D.

Bài giải

Khoanh D

Bài 5. (Trang 34 VBT Toán 4)

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694

527684 – 81946

526 x 205

76140 : 324

Bài giải

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-4-luyen-tap-chung-trang-34-2

Bài 6. (Trang 35 VBT Toán 4)

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

huong-dan-giai-sach-bai-tap-toan-lop-4-luyen-tap-chung-trang-34

Bài giải

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông

Mà tứ giác BMNC là hình bình hành nên đường cao cũng là cạnh BC và độ dài đáy là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 ()

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD cộng với diện tích nửa hình vuông BMNC.

Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 ()

Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 ()

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = 4,5 + 4,5 = 9 ()

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 4: Phép cộng phân số

 

1. Ôn bài lí thuyết Toán lớp 4
2. Giải bài tập SGK Toán lớp 4
3. Giải vở bài tập Toán lớp 4
4. Luyện tập Toán lớp 4
5. Đề thi Toán lớp 4 Online
6. Các chuyên đề nâng cao Toán lớp 4
7. Tài liệu tham khảo môn Toán
8. Soạn văn lớp 4 ngắn nhất – đầy đủ – chi tiết
9. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Việt
10. Tài liệu tham khảo môn Tiếng Anh

{ads_ngang}

 

 

Xem thêm: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là