vở bài tập toán lớp 4 bài 39

Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán 4 tập dượt 1. 3. Hai xe hơi fake được 16T mặt hàng. Ô tô bé xíu fake được thấp hơn xe hơi rộng lớn 4 tấn mặt hàng. Hỏi từng xe hơi fake được từng nào tấn hàng?

1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 39

47985 + 26807                            93862 – 25836

87254 + 5508                              10000 – 6565

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = 

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

3. Hai xe hơi fake được 16T mặt hàng. Ô tô bé xíu fake được thấp hơn xe hơi rộng lớn 4 tấn mặt hàng. Hỏi từng xe hơi fake được từng nào tấn hàng?

4. tường rằng 4 năm về trước, tuổi hạc của nhì người mẹ nằm trong lại vì thế 24 tuổi hạc và tuổi hạc của chị ý rộng lớn em 8 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của em hiện nay nay?

1. 

2. 

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

                                      = 250 + 200

                                      = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

                                             = 100 + 100 + 100

                                             = 300

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng

Hai lượt xe hơi rộng lớn chở được là:

16 + 4 = trăng tròn (tấn)

Ô tô rộng lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé xíu chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số:  Ô tô bé xíu 6 tấn

Ô tô rộng lớn 10 tấn

4. 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lượt số tuổi hạc của chị ý từ thời điểm cách đó 4 năm:

24 + 8 = 32 ( tuổi)

Số tuổi hạc của chị ý từ thời điểm cách đó 4 năm là:

32 : 2 = 16 (tuổi)

Số tuổi hạc của em cơ hội đay 4 năm là:

16 – 8 = 8 (tuổi)

Hiện ni số tuổi hạc của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Xem thêm: phản ứng nhiệt phân không đúng là