vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

Câu hỏi:

20/09/2019 122,755

Bạn đang xem: vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi

B. khi li phỏng vì thế ko.

Đáp án chủ yếu xác

C. khi li phỏng có tính rộng lớn cực lớn.

D. khi vận tốc có tính rộng lớn cực lớn.

Vận tốc của vật giao động điều tiết có tính rộng lớn cực lớn khi vật trải qua địa điểm thăng bằng → li phỏng vì thế 0.

Đáp án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc đơn giao động điều tiết với biên phỏng góc 0,1 rad ở một điểm đem vận tốc trọng ngôi trường là g = 10 m/s2. Vào thời khắc vật qua quýt địa điểm đem li phỏng nhiều năm 8 centimet thì vật đem véc tơ vận tốc tức thời 203 cm/s. Chiều nhiều năm chạc treo con cái rung lắc là:

A. 0,8 m.

B. 1,0 m.

C. 1,6 m.

D. 0,2 m.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây về quan hệ thân thiết li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc là đúng?

A. Trong giao động điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và li phỏng luôn luôn nằm trong chiều.

B. Trong giao động điều tiết vận tốc và li phỏng luôn luôn nằm trong chiều.

C. Trong giao động điều tiết vận tốc và li phỏng luôn luôn trái chiều.

D. Trong giao động điều tiết véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc luôn luôn trái chiều.

Câu 3:

Phương trình giao động của vật đem dạng x=Acos2(ωt + π4). Chọn tóm lại tế bào miêu tả đúng giao động của vật:

A. Vật giao động đem tần số góc ω

Xem thêm: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ

B. Vật giao động đem biên phỏng A, tần số góc ω

C. Vật giao động đem biên phỏng A

D. Vật giao động đem biên phỏng 0,5A

Câu 4:

Một vật triển khai bên cạnh đó phụ vương giao động điều tiết nằm trong phương nằm trong tần số đem li phỏng thứu tự là x1, x2, x3. sành phương trình li phỏng tổ hợp của những giao động bộ phận thứu tự là x12 = 6 cos(πt + π6) x23 = 6 cos(πt + 2π3)x13 = 62 cos(πt+π4). Khi li phỏng của giao động x1 đạt độ quý hiếm vô cùng đái thì li phỏng của giao động x3 là:

A. 0 centimet.

B. 3 centimet.

C. 36cm

D. 32 cm

Câu 5:

Một vật giao động điều tiết với biên phỏng 5 centimet. Khi vật đem vận tốc 10 cm/s thì đem vận tốc 403 cm/s2. Tần số góc của giao động là:

A. 1 rad/s.

B. 4 rad/s.

C. 2 rad/s.

D. 8 rad/s.

Câu 6:

Một con cái rung lắc xoắn ốc một đầu gắn cố định và thắt chặt, một đầu gắn vật m giao động điều tiết theo đuổi phương ngang. Con rung lắc đem biên phỏng vì thế 10 centimet và cơ năng giao động là 0,5 J. Lấy mốc thế năng bên trên địa điểm thăng bằng. Khoảng thời hạn nhanh nhất thân thiết nhị lượt tiếp tục vật trải qua địa điểm đem li phỏng 53 cm vì thế 0,1 s. Khoảng thời hạn nhanh nhất thân thiết nhị lượt nhằm lực đàn hồi của xoắn ốc kéo đầu cố định và thắt chặt của chính nó một lực 5N là:

A. 0,4 s.

B. 0,1 s.

C. 0,5 s.

D. 0,2 s

Xem thêm: vẽ tranh de tài lễ hội lớp 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK