trường đại học nông lâm bắc giang

Trường Đại học tập Nông Lâm Bắc Giang

-

Bạn đang xem: trường đại học nông lâm bắc giang

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

Ký hiệu: DBG

Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403874387; 0913 986 198

Website: bafu.edu.vn

>> ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

>> Điểm trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2023

Căn cứ những quy quyết định hiện tại hành của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên và đề án tuyển chọn sinh, Trường Đại học tập Nông – Lâm Bắc Giang thông tin tuyển chọn sinh ĐH chủ yếu quy năm 2023 như sau: 

1. Ngành, tiêu chuẩn tuyển chọn sinh

STT

Ngành khoan tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển chọn sinh

Theo thành phẩm chất lượng tốt nghiệp THPT

(Tổ thích hợp xét tuyển)

Theo điểm học tập bạ THPT

1

Khoa học tập cây trồng

7620110

50

A00, A01, B00, D01

Sử dụng mặt khác theo dõi 2 cơ hội xét tuyển:

- Điểm tầm 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học tập kỳ 1 của lớp 12) kể từ 6,0 trở lên;

- Tổng điểm tầm 3 môn lớp 12 theo dõi tổng hợp môn xét tuyển chọn kể từ 23,0 trở lên trên (01 môn chủ yếu nhân thông số 2)

2

Chăn nuôi

7620105

50

A00, A01, B00, D01

3

Thú y

7640101

50

A00, A01, B00, D01

4

Quản lý đất đai

7850103

50

A00, A01, B00, D01

5

Quản lý khoáng sản và môi trường

7850101

30

A00, A01, B00, D01

6

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

A00, A01, B00, D01

7

Quản lý khoáng sản rừng (Kiểm lâm)

7620211

50

A00, A01, B00, D01

8

Kế toán

7340301

50

A00, A01, D01

9

Bảo vệ thực vật

7620112

50

A00, A01, B00, D01

10

Kinh tế

7310101

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2

50

A00, A01, D01

11

Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành

7810103

50

A00, A01, B00, D01

12

Đảm bảo quality và ATTP

7540106

30

A00, A01, B00, D01

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

90

A00, A01, D01

14

Luật

7380101

50

A00, A01, C00, D01, D03, D06

15

Công nghệ chuyên môn dù tô

7510205

50

A00, A01, B00, C01, D01, D07, D90

(Tổng số 750 chỉ tiêu ĐH chủ yếu quy năm 2023)

2. Phương thức tuyển chọn sinh

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm ganh đua trung học phổ thông quốc gia

2.1.1. Điều khiếu nại xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tổng hợp môn xét tuyển chọn (bao bao gồm cả điểm ưu tiên) dự loài kiến đạt kể từ 15,0 trở lên trên (Nhà ngôi trường sẽ sở hữu được thông tin đầu tiên ngưỡng điểm nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn nhập mon 7/2023).

2.1.2. Hồ sơ ĐK xét tuyển

- Phiếu ĐK xét tuyển chọn (Thí sinh chuyên chở về kể từ website: http://bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy tờ ghi nhận thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023;

- Bản sao công hội chứng vị chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trước năm 2023; Giấy ghi nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp năm 2023;

- Bản sao hoặc bạn dạng phô tô công hội chứng giấy tờ khai sinh;

- Bản sao công hội chứng minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân;

- Hai phong tị nạnh đang được dán sẵn tem và ghi rõ ràng địa điểm tương tác của sỹ tử nhằm nhận thành phẩm xét tuyển chọn.

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (xét học tập bạ)

2.2.1. Điều khiếu nại xét tuyển

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm tầm tiếp thu kiến thức 5 học tập kỳ trung học phổ thông (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học tập kì 1 của lớp 12) đạt kể từ 6,0 điểm (bao bao gồm cả điểm ưu tiên) hoặc tổng điểm tầm 3 môn cả năm lớp 12 theo dõi tổng hợp môn xét tuyển chọn đạt kể từ 23,0 điểm (01 môn chủ yếu nhân thông số 2).

2.2.2. Hồ sơ ĐK xét tuyển

- Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo kiểu mẫu bên trên website: bafu.edu.vn);

- Bản gốc giấy tờ ghi nhận thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (đối với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp năm 2023);

- Bản sao vị chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp trước năm 2023; Giấy ghi nhận chất lượng tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời so với sỹ tử chất lượng tốt nghiệp năm 2023;

- Bản sao công hội chứng học tập bạ THPT;

- Bản sao hoặc bạn dạng phô tô chông hội chứng giấy tờ khai sinh;

- Bản sao công hội chứng minh chứng dân chúng hoặc thẻ căn cước công dân;

- Hai phong tị nạnh đang được dán sẵn tem và ghi rõ ràng địa điểm tương tác của sỹ tử nhằm nhận thành phẩm xét tuyển chọn.

3. Thời lừa lọc, phương thức nộp làm hồ sơ xét tuyển

3.1. Thời lừa lọc nộp làm hồ sơ xét tuyển

- Đối với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn học tập bạ:

+ Đợt 1: Từ ngày 15/01đến 30/6/2023;

+ Đợt 2: Từ ngày 01/7 cho tới 10/8/2023;

+ Đợt 3: Từ ngày 15/8 cho tới 10/10/2023;

+ Đợt 4: Từ ngày 15/10 cho tới 31/12/2023.

- Đối với sỹ tử ĐK xét tuyển chọn theo dõi thành phẩm ganh đua trung học phổ thông quốc gia:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/7– 10/8/2023;

+ Các mùa xét tuyển chọn bổ sung cập nhật từ thời điểm ngày 15/8/2023.

Thí sinh hoàn toàn có thể ĐK xét tuyển chọn online bên trên Website của Trường Đại học tập Nông -Lâm Bắc Giang bên trên địa chỉ: https://bafu.edu.vn/dangkyonline

3.2. Cách thức nộp làm hồ sơ xét tuyển

Thí sinh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ thẳng bên trên ngôi trường hoặc qua loa đàng bưu năng lượng điện theo dõi địa chỉ: Phòng Đào tạo nên, Trường Đại học tập Nông - Lâm Bắc Giang, TT. Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mọi vấn đề cụ thể van mừng lòng liên hệ: Phòng Đào tạo nên, Trường Đại học tập Nông – Lâm Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3874387; Hotline: 0983674387; 0982689988; 0978386567

Website: http://bafu.edu.vn/tuyensinh/

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37