trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm

-

Bạn đang xem: trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcm

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP, HỒ CHÍ MINH

Mã trường: CM3

Địa chỉ:

     + Thương hiệu 1: Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

     + Thương hiệu 2: Đường Liên phường, Phường.Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028).38303590

Website: www.cdsptw-tphcm.vn

1. Đối tượng tuyển chọn sinh

Đã đảm bảo chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông (THPT)

Lưu ý: Người vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông những năm trước đó hoàn toàn có thể nộp học tập bạ trung học phổ thông nhằm lấy sản phẩm những môn văn hóa truyền thống hoặc chỉ ĐK những môn thi đua đáp ứng cho tới xét tuyển chọn cao đẳng bên trên những Hội đồng thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 theo gót tổng hợp môn xét tuyển chọn của ngành ĐK.

2. Phạm vi tuyển chọn sinh: Tuyển sinh toàn quốc.

3. Phương thức tuyển chọn sinh (thi tuyển chọn, xét tuyển chọn hoặc phối hợp thi đua tuyển chọn và xét tuyển)

Năm 2019, Trường tiến hành tuyển chọn sinh theo gót 2 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (học bạ) và kể từ sản phẩm thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019, rõ ràng như sau:

Đối với ngành Giáo dục công dân:  Xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức học tập bạ THPT (dự con kiến 50% tổng chỉ tiêu) và kể từ sản phẩm thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 (dự con kiến 50% tổng chỉ tiêu).

Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh:  Chỉ xét tuyển chọn kể từ sản phẩm thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ ăn ý môn xét tuyển

Từ học tập bạ THPT

Từ KQ thi đua trung học phổ thông QG

1

Giáo dục công dân

51140204

50%

50%

Tổ ăn ý 1: Văn, Sử , Địa

Tổ ăn ý 2: Văn , Toán , Tiếng Anh

Tổ ăn ý 3: Văn, Sử, Tiếng Anh

Tổ ăn ý 4: Văn, Toán, GDCD

2

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

100%

Văn , Toán , Tiếng Anh 

(Môn Tiếng Anh thông số 2)

Phương thức 2: Kết ăn ý xét tuyển chọn kể từ sản phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (học bạ), kể từ sản phẩm thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và môn Năng năng khiếu tự Trường tổ chức triển khai thi đua. (đối với ngành Giáo dục đào tạo Mầm Non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. Trường Xét tuyển chọn mùa 1 chỉ lấy điểm thi đua năng khiếu sở trường tự ngôi trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương TpHCM tổ chức triển khai thi đua. Các mùa xét tuyển chọn sau – căn nhà ngôi trường tiếp tục thông tin sau)

 Các môn xét tuyển chọn, môn thi đua Năng năng khiếu từng ngành rõ ràng như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tỷ lệ  xét tuyển/chỉ tiêu

Tổ ăn ý môn xét tuyển

Từ học tập bạ THPT

Từ KQ thi đua trung học phổ thông QG

Kết ngược môn kể từ thi đua trung học phổ thông QG (hoặc kể từ học tập bạ THPT)

Trường tổ chức triển khai thi đua những môn năng khiếu

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20%

80%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc trình diễn cảm)

2

Giáo dục Đặc biệt

51140203

10%

90%

Văn, Toán

Năng khiếu

(Hát, Đọc trình diễn cảm)

3

Sư phạm Âm nhạc

51140221

50%

50%

Văn

-  Thanh nhạc

- Nhạc cụ

4

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

50%

50%

Văn

- Hình họa

- Trang trí

(Trường đem Hướng dẫn thi đua những môn Năng năng khiếu trên Websitewww.cdsptw-tphcm.vn)

Đối với tình huống xét tuyển chọn dùng sản phẩm kể từ học tập bạ THPT: Là điểm khoảng của môn học tập (có vô tổng hợp môn xét tuyển) vô năm học tập lớp 12.

* Thủ tục, làm hồ sơ ĐK và lịch thi đua những môn Năng khiếu: Thông báo bên trên Website của Trường

4. Chỉ xài tuyển chọn sinh:

- Tổng chỉ tiêu: Cao đẳng những ngành Đào tạo ra Giáo viên (sư phạm): 580

- Chỉ xài theo gót ngành:

STT

Tên ngành

Chỉ tiêu

STT

Tên ngành

Xem thêm: cách chiếu màn hình điện thoại lên máy tính

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

400

4

Sư phạm Mỹ thuật

20

2

Giáo dục Đặc biệt

45

5

Sư phạm Tiếng Anh

45

3

Sư phạm Âm nhạc

30

6

Giáo dục công dân

40

5. Ngưỡng đáp ứng unique nguồn vào, ĐK nhận làm hồ sơ ĐKXT

2.5.1. Ngưỡng đáp ứng unique đầu vào

Thí sinh ĐK xét tuyển chọn dùng sản phẩm kể từ học tập bạ THPT:

+ Ngành Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc: Điểm khoảng nằm trong xét tuyển chọn ít nhất 5,0 và học tập lực lớp 12 xếp loại khoảng trở lên trên.

+ Các ngành Giáo dục đào tạo Mầm non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Giáo dục đào tạo Công dân: Điểm khoảng nằm trong xét tuyển chọn ít nhất 6,5 và học tập lực lớp 12 xếp loại khá trở lên trên.

 - Thí sinh ĐK xét tuyển chọn sử dụng kết ngược thi đua trung học phổ thông Quốc gia năm 2019:

Theo quy quyết định của Sở GD&ĐT.

Điểm những môn Năng năng khiếu (nếu có): ≥ 5,00.

 2.5.2.  Điều khiếu nại nhận làm hồ sơ ĐKXT

   -  Thí sinh vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp THPT;

   -  Có không hề thiếu làm hồ sơ theo gót quy định tuyển chọn sinh tự Sở dạy dỗ và Đào tạo ra quy định;

   - Đối với ngành Giáo dục đào tạo Mầm Non, Giáo dục đào tạo điều đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật sỹ tử rất cần được thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi về điểm thi đua Năng năng khiếu ≥ 5,00.

   - Điểm trúng tuyển chọn tiếp tục tự Hội đồng tuyển chọn sinh quy quyết định bên trên hạ tầng địa thế căn cứ vô con số sỹ tử ĐK xét tuyển chọn theo gót tỷ trọng và tiêu chuẩn tuyển chọn sinh vào năm 2019.

6. Các vấn đề quan trọng không giống nhằm sỹ tử ĐKXT vô những ngành của trường: mã số ngôi trường, mã số ngành, tổng hợp xét tuyển chọn và quy quyết định chênh chếch điểm xét tuyển chọn trong những tổ hợp; những ĐK phụ dùng vô xét tuyển chọn...

- Mã trường: CM3

- Tổ ăn ý môn xét tuyển chọn, môn chủ yếu và tiêu chuẩn xét tuyển:

Ngành

Mã ngành

Tổ ăn ý môn xét tuyển

(Môn chủ yếu được nhân thông số 2)

Môn chính

Chỉ tiêu

Nhóm ngành I.  Đào tạo ra giáo viên

Trình phỏng Cao đẳng Sư phạm

580

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc trình diễn cảm)

400

Giáo dục Đặc biệt

51140203

Văn, Toán, Năng khiếu

(Hát, Đọc trình diễn cảm)

45

Sư phạm Âm nhạc

51140221

Văn, Năng khiếu

(Thanh nhạc, Nhạc cụ)

30

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

Văn, Năng khiếu

(Hình họa, Trang trí)

20

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Văn , Toán , Tiếng Anh 

Tiếng Anh

45

Giáo dục công dân

51140204

- Văn, Sử , Địa

- Văn , Toán , Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Toán, GD công dân

40

Các đòi hỏi rõ ràng sẽ tiến hành Trường quy quyết định và thông tin qua Thông báo tuyển chọn sinh, update bên trên Website của Trường.

7. Tổ chức tuyển chọn sinh: Thời gian; kiểu dáng nhận làm hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; những ĐK xét tuyển/thi tuyển chọn, tổng hợp môn thi/bài thi đua so với từng ngành huấn luyện và đào tạo...

- Thời gian lận, kiểu dáng nhận ĐKXT của những mùa xét tuyển: Theo quy quyết định của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

- Tổ ăn ý môn thi đua so với từng ngành bới tạo: Xem mục 2.6

- Thời gian lận tổ chức triển khai thi đua Năng năng khiếu (dự kiến):

+ Đợt 1: Ngày 10, 11 mon 7 năm 2019

Đợt 2: Ngày 15, 16 mon 8 năm 2019  (nếu có)

Trường sẽ sở hữu quy quyết định và thông tin riêng biệt qua loa Thông báo tuyển chọn sinh, update bên trên Website của Trường.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

Thực hiện nay theo như đúng quy quyết định của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển chọn...

Thực hiện nay theo như đúng quy quyết định của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Tài chủ yếu.

10. Học phí dự con kiến với SV chủ yếu quy; trong suốt lộ trình tăng chi phí khóa học tối nhiều cho tới từng năm (nếu có): Thực hiện nay theo như đúng quy quyết định của Nhà nước

11. Thời gian lận dự con kiến tuyển chọn sinh những mùa bổ sung cập nhật vô năm

11.1. Tuyển sinh bổ sung cập nhật mùa 1: Từ 19/8/2019 cho tới 24/8/2019

11.2. Tuyển sinh bổ sung cập nhật mùa 2: Từ 26/8/2019 cho tới 31/8/2019

Xem thêm: cách khôi phục cài đặt gốc iphone