trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế khí nh3 bằng cách

Bạn đang xem: Điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm tại embargentina.org.vn

Câu hỏi: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cách

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế khí nh3 bằng cách

A. cho N2 phản ứng với H2 (450oC, bột sắt).

B. phản ứng tạo muối amoni loãng với kiềm loãng, đun nóng

C. phản ứng tạo muối amoni đặc với kiềm đặc, đun nóng

D. nhiệt phân muối (NH4)2CO3

Trả lời:

#M862105ScriptRootC1420804 { chiều cao tối thiểu: 300px; }

– Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cách cho muối amoni đặc phản ứng với kiềm đặc và đun nóng.

Giải thích chi tiết:

– Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni, ví dụ NH4Cl với Ca(OH)2

2NH4Cl + Ca(OH)2→toCaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O2

– Để làm khô khí, khí amoniac vừa tạo thành và hơi nước được dẫn qua bình đựng vôi sống (CaO).

Để điều chế nhanh một lượng nhỏ khí amoniac, người ta đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc.

Sơ đồ thu khí amoniac

Sau đây mời bạn đọc cùng trường Trường THPT Trần Hưng Đạo tìm hiểu thêm về Amoniac và muối Amoni.

A. Amoniac

I. Cấu trúc phân tử

Trong phân tử amoniac, nguyên tử N liên kết với 3 nguyên tử hiđro bằng 3 liên kết cộng hóa trị có cực.

– Trong phân tử NH3, nguyên tử N còn một cặp electron hóa trị nên có thể tham gia liên kết với các nguyên tử khác.

II. Tính chất vật lý

Amoniac là một loại khí không màu, có mùi hắc và hăng, nhẹ hơn không khí.

– Khí Amoniac rất dễ tan trong nước: ở điều kiện thường 1 lít nước hòa tan khoảng 800 lít khí Amoniac.

III. Tính chất hóa học

1. Tính cơ bản yếu

Một. Tác dụng với nước

– Khi tan trong nước, NH3 kết hợp với ion H+ của nước tạo thành ion amoni NH+ và ion hiđroxit OH− tạo thành dung dịch có tính bazơ và dẫn điện.

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu. Dùng giấy quỳ tím ẩm phát hiện khí amoniac, quỳ tím chuyển sang màu xanh.

b. Phản ứng với dung dịch muối

Dung dịch amoniac có thể phản ứng với dung dịch muối của nhiều kim loại, tạo thành hiđroxit của các kim loại đó.

c. Phản ứng với axit

Amoniac tác dụng với dung dịch axit tạo muối amoni.

2. Thuộc tính loại bỏ

– Trong phân tử amoniac, nitơ có số oxi hóa thấp nhất là -3 nên có tính khử.

Một. Phản ứng với oxy

Amoniac cháy trong oxi tạo ngọn lửa màu vàng, tạo ra khí nitơ và hơi nước.

b. Phản ứng với clo

Xem thêm: phía sau em luôn có ta bên cạnh

– Clo oxi hóa mạnh amoniac tạo ra nitơ và hiđro clorua, NH3 kết hợp ngay với HCl tạo thành “khói” trắng NH4Cl

IV. Ứng dụng

Amoniac được sử dụng để:

– Sản xuất axit nitric, phân đạm như urê, amoni nitrat, amoni sunfat,…

– Điều chế hiđrazin N2H4 làm nhiên liệu cho tên lửa.

Amoniac lỏng được sử dụng làm chất làm lạnh trong thiết bị làm lạnh.

V. Điều chế

1. Trong phòng thí nghiệm

– Khí amoniac được điều chế bằng cách đun nóng muối amoni chẳng hạn

2NH4Cl + Ca(OH)2→CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

– Để làm khô khí, khí amoniac vừa tạo thành và hơi nước được dẫn qua bình đựng vôi sống (CaO).

Để điều chế nhanh một lượng nhỏ khí amoniac, người ta đun nóng dung dịch amoniac đậm đặc.

2. Trong công nghiệp

Khí amoniac được tổng hợp từ nitơ và hydro bằng phản ứng thuận nghịch và tỏa nhiệt sau:

N2(k) + 3H2(k) to,p,xt2NH3(k) H

Với các điều kiện sau:

– Nhiệt độ: 450 – 500oC.

– Áp suất cao: 200 – 300 atm.

– Xúc tác là sắt kim loại có lẫn Al2O3, K2OAl2O3, K2O,…

Hỗn hợp khí thu được được làm lạnh để tách amoniac hóa lỏng.

B. muối amoni

– Muối amoni là chất kết tinh ion, gồm cation amoni NH+4 và một anion gốc axit.

I. Tính chất vật lý

– Tất cả các muối amoni đều tan nhiều trong nước, khi phân li hoàn toàn thành ion. Ion NH+4 không màu.

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng với dung dịch kiềm

– Dung dịch muối amoni đặc phản ứng với dung dịch kiềm khi đun nóng giải phóng khí amoniac.

– Tính chất này được dùng để nhận biết ion amoni và điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm.

2. Phản ứng nhiệt phân

Muối amoni dễ bị nhiệt phân hủy:

Muối amoni chứa một gốc axit không có tính oxi hóa, khi đun nóng dễ bị phân hủy thành amoniac.

– Các muối amoni chứa các gốc axit có tính oxi hóa như axit nitrơ, axit nitric khi nhiệt phân cho ra N2, N2O (đinitơ oxit).

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Bạn thấy bài viết Điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 109