tower nghĩa là gì

Tất tần tật về All Star Tower Defense ( lối chơi, phân loại, Level Rank…)
Tất tần tật về All Star Tower Defense ( lối chơi, phân loại, Level Rank…)

Bạn đang xem: tower nghĩa là gì

“Sent đồ sộ the Tower” tức là gì?

Nay đông đúc thế nhở! Photo courtesy: Michel Gauthier

“Sent đồ sộ the Tower” = mang lại tòa tháp -> tức là vứt tù hoặc bị trừng trị. Cụm kể từ này thông thường được dùng vày người Anh vì thế “the Tower” ám chỉ Tower of London, một mái ấm tù có tiếng.

Ví dụ

Paul noted the tuy nhiên was comic rather kêu ca critical and noted how society has evolved (tiến triển) such that he could write a tuy nhiên lượt thích “Her Majesty.” “It’s just a cheeky little tuy nhiên. It sort of sums up how things have changed, doesn’t it? You can write songs lượt thích that and not get sent đồ sộ the Tower.”

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

These are the very seats upon which Her Majesty would have parked her Royal behind. Assuming we’re not sent đồ sộ the Tower for making such a comment, we’ll go on đồ sộ say the interior was finished with a tan leather interior, acres of walnut veneer, vanity lights and picnic tables. No doubt the Queen was quite partial đồ sộ (mê, thích) a snack on the way back from a private tiệc ngọt.

He wrote the laws making the King, not the Pope, the head of the English Church, and declaring the English monasteries, with all their wealth, the property of the Crown. To achieve these epochal (trọng đại) changes, he had đồ sộ impose his will on many people, and that is clear in Holbein’s painting. Cromwell is hard and heavy and dressed all in Đen. His mean little eyes peer forward, as if he were deciding whom đồ sộ pillory (gông cổ), whom đồ sộ send đồ sộ the Tower.

Ngân Nguyễn

Bài trước: “Up the wazoo” tức là gì?

Tags: phrase

Bạn đang được coi bài xích viết: “Sent đồ sộ the Tower” tức là gì?. tin tức bởi c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37