toán vận tốc lớp 5 nâng cao

Đây là bài xích loại 11 of 28 nhập đề chính Toán nâng lên lớp 5

Dạng toán hoạt động đều – Toán nâng lên lớp 5

Bài 1: Ngày ngủ anh Thành về quê thăm hỏi mái ấm gia đình. Quê anh cơ hội điểm thao tác 140km. Anh cút xe đạp điện trong một giờ trăng tròn phút rồi cút tiếp vì thế xe hơi nhập 2 tiếng thì cho tới điểm. hiểu xe hơi cút thời gian nhanh vội vàng 4 phen xe đạp điện. Hỏi véc tơ vận tốc tức thời từng xe?

Bạn đang xem: toán vận tốc lớp 5 nâng cao

Bài 2: Đoạn đàng kể từ tỉnh A cho tới tỉnh B lâu năm 245km, người loại nhất cút khi 5 giờ sáng sủa kể từ A cho tới B, ngủ dọc đàng 2 tiếng. Người loại nhị cút kể từ B cho tới A khi 4 giờ sáng sủa, cũng ngủ dọc đàng 2 tiếng. Đến 12 giờ thì nhị người bắt gặp nhau. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng người biết trong một giờ cả nhị người cút được 55km.

Bài 3: Một người cút xe cộ máy kể từ vị trí A cho tới vị trí B nhằm họp. Nếu cút với véc tơ vận tốc tức thời 25km/giờ thì cho tới B chậm trễ tổn thất 2 tiếng. Nếu cút với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ, thì cho tới B chậm trễ tổn thất 1 giờ. Hãy tính quãng đàng AB.

Bài 4: Một ca nô chạy xe trên 1 khúc sông kể từ bến A cho tới bến B. Khi xuôi loại thì tổn thất 5 giờ, Lúc ngược loại thì tổn thất 6 giờ. Tính khoảng cách kể từ bến A cho tới bến B, biết véc tơ vận tốc tức thời của ca nô Lúc xuôi loại rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời của ca nô Lúc ngược loại là 6km/giờ

Bài 5: Quãng đàng kể từ TP. hà Nội nhập miếu Thầy lâu năm 30km, người loại nhất xuất hành kể từ TP. hà Nội khi 8 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 10km/giờ. Hỏi người loại nhị cần xuất hành kể từ TP. hà Nội khi bao nhiêu giờ nhằm cho tới miếu Thầy sau người cơ 1/4  giờ, biết véc tơ vận tốc tức thời của những người loại nhị là 15km/giờ

Bài 6: Một chi team tổ chức triển khai cút cắm trại ở một điểm cơ hội ngôi trường 14km, chúng ta xuất hành khi 7 giờ một phần hai tiếng với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ. Một số các bạn chở khí cụ cắm trại cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Hỏi chúng ta cút xe đạp điện cần xuất hành khi bao nhiêu giờ nhằm cho tới điểm đồng thời với chúng ta đi dạo.

Bài 7: Hai tỉnh A và B xa nhau chừng 140km. Cùng khi 7 giờ sáng sủa, một xe cộ máy cút kể từ A về B và một xe hơi cút kể từ B về A. Hỏi nhị xe cộ bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ và vị trí bắt gặp nhau cơ hội vị trí xuất hành của từng xe cộ là từng nào, biết véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy là 30km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi là 40km/giờ.

Bài 8: Địa điểm A cơ hội vị trí B là 54km. Nếu và một khi An cút kể từ A, Bình cút kể từ B trái chiều nhau thì sau 3h tiếp tục bắt gặp nhau. Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng các bạn biết từng giờ An cút thời gian nhanh rộng lớn Bình 6km.

Bài 9: Hai người xuất hành và một khi từ là 1 vị trí và trở về nhị phía ngược nhau, một người cút xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 48km/giờ, một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời vì thế 1/3 véc tơ vận tốc tức thời của những người cút xe cộ máy. Hỏi sau 1 giờ 24 phút nhị người xa nhau chừng từng nào ki – lô – mét ?

Bài 10: TP. hà Nội cơ hội Thành Phố Hải Dương 58km. Lúc 8 giờ sáng sủa một người cút xe đạp điện kể từ Thành Phố Hải Dương về TP. Hải Phòng với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ. Cùng khi cơ một người cút xe hơi kể từ TP. hà Nội về TP. Hải Phòng qua chuyện Thành Phố Hải Dương với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Hỏi xe hơi theo kịp xe đạp điện sau bao lâu và cơ hội TP. hà Nội từng nào ki – lô – mét ?

Bài 11: Lúc 7 giờ sáng sủa Hùng cút kể từ ngôi nhà lên thị trấn với véc tơ vận tốc tức thời 4km/giờ. Đến 10 giờ sáng sủa kể từ ngôi nhà Hùng, An cút xe đạp điện xua đuổi theo đuổi với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Hỏi An theo kịp Hùng khi bao nhiêu giờ và khu vực cơ cơ hội An từng nào ki – lô – mét?

Bài 12: Địa điểm A và B xa nhau chừng 12km. Lúc 6 giờ, Minh cút kể từ vị trí B về vị trí C với véc tơ vận tốc tức thời 4km/giờ. Đến 8 giờ thì Hòa cút xe đạp điện kể từ A xua đuổi theo đuổi Minh với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ. Hỏi Hòa theo kịp Minh khi bao nhiêu giờ và khu vực cơ cơ hội A từng nào ki – lô – mét?

Xem thêm: làm the nào de biết thai nhi khỏe mạnh mà không cần siêu âm

Bài 13: Một xe cộ lửa trải qua một cột năng lượng điện nhập 1/4  phút và vượt lên một chiếc cầu lâu năm 0,7km nhập 50 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời và chiều lâu năm của xe cộ lửa?

Bài 14: Một người cút xe cộ máy kể từ tỉnh A và một người cút xe đạp điện kể từ tỉnh B. Hai tỉnh xa nhau chừng 80km. Nếu chúng ta cút bắt gặp nhau thì tổn thất 2 tiếng, nếu như chúng ta cút nằm trong chiều thì xe cộ máy theo kịp người cút xe đạp điện sau 4 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng người biết chúng ta nằm trong xuất hành một khi.

Bài 15: Người tớ người sử dụng xe vận tải, xe cộ Bông Sen và xe đạp điện gửi thực phẩm kể từ kho A cho tới kho B. Để cho tới B và một khi, xe đạp điện cút trước xe cộ Bông Sen trăng tròn phút, xe hơi cút sau xe cộ Bông Sen 10 phút. Tính quãng đàng kể từ kho A cho tới kho B và véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ Bông Sen, biết véc tơ vận tốc tức thời của xe vận tải là 36km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện là 12km/giờ.

Bài 16: Một xe cộ máy cút kể từ tỉnh A cho tới tỉnh B, nếu di chuyển với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ thì cho tới sớm rộng lớn dự tính 1 giờ, nếu di chuyển với véc tơ vận tốc tức thời 20km/giờ thì cho tới muộn 1 giờ đối với thời hạn quy quyết định. Hỏi quãng đàng kể từ tỉnh A cho tới tỉnh B lâu năm từng nào kilomet ?

Bài 17: Một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 42,9km/giờ, tiếp sau đó 4 giờ trăng tròn phút một xe hơi không giống cũng cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 70,2km/giờ. Tính quãng đàng AB biết xe hơi loại nhị về trước xe hơi loại nhất 2 tiếng 40 phút.

Bài 18: Một xe hỏa lâu năm 80m, chạy qua chuyện một cây cầu lâu năm 300m. Từ khi tàu lên trên cầu đến thời điểm toa cuối qua chuyện ngoài cầu tổn thất 38 giây. Hỏi véc tơ vận tốc tức thời của xe hỏa khi qua chuyện cầu là bao nhiêu ? (tính vì thế m/giây)

Bài 19: Một xe hỏa chui qua chuyện hầm với véc tơ vận tốc tức thời 54km/giờ. Từ khi đầu tàu chính thức nhập hầm đến thời điểm toa sau cùng qua chuyện ngoài hầm tổn thất 1 phút 5 giây. Hỏi tầng hầm lâu năm từng nào mét ? hiểu xe hỏa lâu năm 85m.

Bài 20: Bình thông thường anh Đặng cút xe cộ máy kể từ xã A cho tới xã B cần tổn thất trăng tròn phút. Nhưng thời điểm hôm nay đem việc vội vàng người sử dụng xã B sớm rộng lớn 4 phút nên anh đã tiếp tục tăng véc tơ vận tốc tức thời nhằm từng phút cút thêm thắt 120m cho tới kịp giờ. Tính khoảng cách kể từ xã A cho tới xã B.

Bài 21: Một người cút kể từ xã A cho tới xã B, xuất hành khi 6 giờ một phần hai tiếng và đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 6km/giờ. Đi được một khi, người ấy lên xe cộ máy cút với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ và cho tới xã B khi 8 giờ. Hỏi người này đã đi dạo từng nào ki – lô – mét ? hiểu nhị xã A và B xa nhau chừng 19km.

Bài 22: Hai tỉnh A và B xa nhau chừng 72km. Lúc 7 giờ mang trong mình một người khởi đầu từ tỉnh A trở về tỉnh B vì thế xe cộ máy, đồng thời cơ mang trong mình một người không giống cút xe đạp điện kể từ B cho tới A và nhị người bắt gặp nhau khi 8 giờ một phần hai tiếng. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe cộ, biết véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện vì thế 1/3 véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy.

Xem thêm: phim hoá ra em rất yêu anh