toán lớp 3 tính chu vi hình vuông

Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông vắn những em được học tập công thức, dạng bài bác luyện mới nhất. Sau trên đây embargentina.org.vn hỗ trợ những cách thức nhằm giải những dạng bài bác luyện này

1. Giới thiệu bài học kinh nghiệm chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

Bạn đang xem: toán lớp 3 tính chu vi hình vuông

Định nghĩa chu vi

1.2 Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình đem 4 góc vuông và 4 cạnh đều bằng nhau.

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD có tính lâu năm những cạnh đều vì như thế 5 centimet. Tính chu vi hình vuông?

Ví dụ hình vuông vắn ABCD

Chu vi hình vuông vắn lấy phỏng lâu năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = đôi mươi cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

3. Các dạng bài bác luyện toán về chu vi hình vuông vắn.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông vắn.

3.1.1. Phương pháp làm: 

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn vì như thế một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình vuông vắn biết phỏng lâu năm của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

         

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn tao có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

Xem thêm: sgk văn 10 chân trời sáng tạo

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: Tìm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài bác cho

Bước 2: Muốn lần phỏng lâu năm của một cạnh tao lấy chu vi vẫn biết phân chia cho tới 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một cái bàn hình vuông vắn đem chu vi là 82 centimet. Hỏi phỏng lâu năm của một cạnh đồng hồ thời trang ê vì như thế bao nhiêu?

Bài 2: Một loại Sảnh bóng hình vuông vắn đem chu vi vì như thế 24m, người tao không ngừng mở rộng về phía bên trái 2m và về phía bên phải 3m. Hỏi sau thời điểm không ngừng mở rộng thì những cạnh của Sảnh vì như thế từng nào và chu vi mới nhất vì như thế bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn lần phỏng lâu năm một cạnh tao lấy chu vi vẫn biết phân chia cho tới 4.

Chu vi cái bàn hình vuông vắn là 82 centimet.

Vậy phỏng lâu năm của một cạnh của cái bàn là 82 : 4 = 21 centimet.

Bài 2

Bước 1: Tính phỏng lâu năm 1 cạnh của Sảnh bóng.

Bước 2: Xác lăm le phỏng lâu năm khi không ngừng mở rộng Sảnh.

Bước 3: Tính chu vi mới nhất của Sảnh (chu vi hình chữ nhật: (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi Sảnh bóng là 24m nên phỏng lâu năm một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người tao không ngừng mở rộng về phía bên trái 2m và về phía bên phải 3m, tức là không ngừng mở rộng chiều lâu năm Sảnh, nên chiều lâu năm Sảnh mới nhất được xem là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng lớn của Sảnh vẫn không bao giờ thay đổi vì như thế 6m.

Chu vi mới nhất của Sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau thời điểm không ngừng mở rộng thì chiều lâu năm Sảnh là 11m, chiều rộng lớn Sảnh là 6m, chu vi mới nhất của Sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều lâu năm của một cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính theo đòi chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được xem là chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn toàn bộ nhân với 2.

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi của hình chữ nhật ghép vì như thế 3 hình vuông biết từng viên gạch ốp hình vuông vắn đem cạnh vì như thế 15cm (hình vẽ dưới)

Tính chu vi của những hình

3.3.3. Đáp án

 Tính chiều lâu năm của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thiết nằm trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn nhằm mục tiêu vận dụng so với những việc cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng nó.

Xem thêm: tử vi 12 con giáp lịch vạn niên