tính chu vi tam giác lớp 3

Muốn tính chu vi của hình tam giác, tớ nằm trong chừng lâu năm phụ thân cạnh của tam giác cơ.

Bạn đang xem: tính chu vi tam giác lớp 3

P = a + b + c

Trong đó:

+ Phường là chu vi tam giác.

+ a, b, c theo thứ tự là chừng lâu năm phụ thân cạnh của tam giác.

Công thức tính chu vi hình tam giác là tư liệu tự lực lượng nghề giáo của GiaiToan biên soạn với những công thức chu vi hình tam giác gom chúng ta học viên nắm rõ những kiến thức và kỹ năng và phương pháp tính chu vi hình tam giác và vận dụng đo lường trong số bài xích tập dượt. Mời chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

1. Khái niệm hình tam giác

+ Tam giác (Hình tam giác) là 1 trong những hình cơ bạn dạng vô hình học tập bao gồm phụ thân điểm ko trực tiếp sản phẩm và phụ thân cạnh là phụ thân đoạn trực tiếp nối những đỉnh ấy cùng nhau.

Diện tích tam giác: Công thức và bài xích tập

Hình tam giác ABC có:

+ Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ Ba góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB

2. Phân mô hình tam giác

2.1. Tam giác thường

+ Tam giác thông thường là tam giác có tính lâu năm những cạnh không giống nhau.

Chu vi tam giác: Công thức và bài xích tập

+ Tam giác ABC sở hữu phụ thân cạnh là AB, AC và BC với chừng lâu năm phụ thân cạnh không giống nhau.

2.2. Tam giác vuông

+ Tam giác vuông là tam giác sở hữu một góc vuông và nhì góc nhọn.

Chu vi tam giác: Công thức và bài xích tập

2.3. Tam giác cân

+ Tam giác cân nặng là tam giác sở hữu nhì cạnh đều nhau. Đỉnh của tam giác cân nặng là phú điểm của nhì cạnh đều nhau ấy.

Chu vi tam giác: Công thức và bài xích tập

2.4. Tam giác đều

+ Tam giác đều là tam giác sở hữu phụ thân cạnh đều nhau, là tình huống quan trọng của tam giác cân nặng.

Chu vi tam giác: Công thức và bài xích tập

3. Công thức tính chu vi hình tam giác

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

✩ Muốn tính chu vi của hình tam giác, tớ nằm trong chừng lâu năm phụ thân cạnh của tam giác cơ.

P = a + b + c

Trong đó:

+ Phường là chu vi tam giác.

+ a, b, c theo thứ tự là chừng lâu năm phụ thân cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tính chu vi hình tam giác có tính lâu năm phụ thân cạnh theo thứ tự là 27cm; 3dm và 24cm.

Bài làm

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tam giác là:

27 + 30 + 24 = 81 (cm)

Đáp số: 81cm

4. Bài thói quen chu vi tam giác

Tham khảo thêm thắt những bài xích tập dượt về tính chất chu vi hình tam giác: Bài tập dượt chu vi hình tam giác

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có tính lâu năm phụ thân cạnh theo thứ tự là:

a) 6cm, 10cm và 12cm

b) 2dm, 3dm và 4dm

c) 8m, 12m và 7m

Bài 2: Tam giác sở hữu phụ thân cạnh đều nhau và vì thế 6dm. Tính chu vi của tam giác cơ.

Bài 3: Cho tam giác ABC có tính lâu năm cạnh AB vì thế 14cm. Tổng chừng lâu năm cạnh BC và CA rộng lớn chừng lâu năm cạnh AB là 8cm.

a) Tìm tổng chừng lâu năm nhì cạnh BC và CA.

b) Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 4: Tam giác ABC sở hữu phụ thân cạnh đều nhau, cạnh AB = 5dm. Tìm chu vi tam giác ABC.

Bài 5: Cho tam giác ABC có tính lâu năm cạnh AB vì thế 12 centimet.Tổng chừng lâu năm nhì canh BC và CA rộng lớn chừng lâu năm cạnh AB là 7cm.

a) Tìm tổng chừng lâu năm nhì cạnh BC và CA

b) Tìm chu vi tam giác ABC.

Tham khảo thêm thắt công thức tính chu vi một số trong những hình thông thường gặp:

  • Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài xích tập
  • Chu vi và diện tích S hình thang: Công thức và bài xích tập
  • Chu vi hình vuông: Công thức và bài xích tập
  • Chu vi tam giác: Công thức và bài xích tập

---------

Như vậy, GiaiToan.com đang được gửi cho tới chúng ta học viên Công thức tính chu vi hình tam giác. Dường như, chúng ta học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt những tư liệu và những công thức không giống khác tự GiaiToan biên soạn nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn.

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang