tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?

(Xin kính chào Akiko. quý khách hoàn toàn có thể cho chính bản thân mình căn vặn một vài ba thắc mắc mang lại cuộc tham khảo của tôi nhé?)

Sure.

(Được chứ.)

b) What tự you tự in your không tính phí time?

(Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

I watch cartoons on TV.

(Mình coi nhiều phim phim hoạt hình bên trên TV.)

c) OK, watching cartoons. How about your mother? What does she tự in her không tính phí time?

(Được, coi những phim phim hoạt hình. Còn u cậu thì sao? Bà ấy làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes shopping.                                                                                        ’

(Bà ấy cút sắm sửa.)

d) OK. Thank you very much.

(Được. Cảm ơn chúng ta thật nhiều.)

You're welcome.

(Không sở hữu chi.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.)

Lời giải chi tiết:

a) What does your father tự in his không tính phí time?

(Bố của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

He goes fishing.

(Ông ấy cút câu cá.)

b) What does your mother tự in her không tính phí time?

(Mẹ của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes swimming.

(Bà ấy cút tập bơi.)

c) What does your brother tự in his không tính phí time?

(Anh/Em trai của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

He goes skating.

(Anh / em ấy cút trượt pa-tanh.)

d) What does your sister tự in her không tính phí time?

(Chị/Em gái của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

She goes camping. 

(Chị / Em ấy cút cắm trại.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những member nhập mái ấm gia đình chúng ta làm những gì nhập thời hạn rảnh của mình.

What does your... tự in his/her không tính phí time?

(...làm những gì nhập thời hạn rảnh của cậu/cô ấy?)

He/She usually....

(Cậu/Cô ấy thông thường xuyên... )

How often does he/she...?

(Cậu/Cô ấy sở hữu thông thường...?)

... every day/once/twice a week/month.

(... từng ngày/một/hai lượt một tuần/tháng.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi! My name is Phong. In my không tính phí time, I often go skating with my friends because I lượt thích sports very much. My father likes sports, too. He tự karate twice a week. My mother doesn't lượt thích sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her không tính phí time.

Tạm dịch:

Xin chào!  Mình là Phong. Khi rảnh, bản thân thông thường cút trượt patin với đồng minh của tôi cũng chính vì bản thân đặc biệt mến thể thao. Ba của tôi cũng mến thể thao lắm.  Ông ấy tập luyện karate 2 lần  hàng tuần. Mẹ của tôi thì ko mến thể thao lắm. BÀ ấy thông thường cút sắm sửa nhập vào ngày cuối tuần. Và chị bản thân thì mến lắm việc ngôi nhà. Chị ấy thông thường vệ sinh dọn ngôi nhà Lúc rảnh.

Lời giải chi tiết:

1. Phong often goes skating in his không tính phí time.

(Phong thông thường cút trượt pa-tanh nhập thời hạn rảnh.)

2. His father does karate twice a week.

(Cha cậu ấy tập luyện ka-ra-te nhị lượt một tuần.)

3. His mother goes shopping at weekends.

(Mẹ cậu ấy cút sắm sửa nhập những vào ngày cuối tuần.)

4. His sister cleans the house in her không tính phí time.

(Chị/Em gái cậu ấy vệ sinh dọn ngôi nhà nhập thời hạn rảnh.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

Lời giải chi tiết:

1. What tự you tự in your không tính phí time? 

    I often play football in my không tính phí time.

2. How often tự you tự it? 

    Twice a week.

3. What does your father tự in his không tính phí time? 

    My father often goes on walks in his không tính phí time.

4. What does your mother tự in her không tính phí time? 

    My mother often goes vĩ đại the supermarket in her không tính phí time.

Tạm dịch:

1. Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Tôi thông thường nghịch ngợm soccer nhập thời hạn rảnh.

2. quý khách thông thường thực hiện nó thế nào?

Hai lượt một tuần.

3. Ba của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Bố của tôi thông thường cút đi dạo nhập thời hạn rảnh.

4. Mẹ của người tiêu dùng làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Mẹ của tôi thông thường tiếp cận khu chợ nhập thời hạn rảnh.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

What tự you tự in your không tính phí time? 

Hello, my friend, how are you?

What tự you tự in your không tính phí time?

In my không tính phí time, I go camping.

I go camping with my friends.

Hello, my friend, how are you?

What tự you tự in your không tính phí time?

In my không tính phí time, I go fishing.

I go fishing with my friends.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin kính chào chúng ta của tôi, chúng ta khỏe khoắn không?

Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi cút cắm trại.

Tôi cút cắm trại với những người dân chúng ta.

Xin kính chào chúng ta của tôi, chúng ta khỏe khoắn không?

Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi cút câu cá.

Tôi cút câu cá với những người dân chúng ta.

Xem thêm: học 10.com sách cánh diều lớp 1