tiếng anh 9 unit 4 getting started

Unit 4: Learning a foreign language

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 4 getting started

1. Getting started (Trang 32 SGK Tiếng Anh 9)

How do you learn English? Chech (v) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list. (Bạn học Tiếng Anh như thế nào? Đánh dấu những việc bạn thường làm từ danh sách dưới đây. Sau đó hãy thêm vào những việc mà bạn làm hoặc bạn muốn làm. Sau đó hãy thực hành với một bạn cùng lớp và so sánh danh sách của các bạn với nhau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập ngữ pháp trong các sách ngữ pháp.

3. Đọc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. Sử dụng từ điển cho việc đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng nhựa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

Thêm một vài điều bạn làm hoặc muốn làm:

11. Join “English – speaking clubs”.

12. Attend the lectures in English.

13. Take advantage of good chances to speak English – meeting foreign tourists or people who speak English.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 4 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 4 khác:

  • 1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9) How do you learn English?…

  • 2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9) Practice the dialouge with a partner…

  • 3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9) Work in group…

  • 4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9) Nga is talking to Kate about…

  • 5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9) Note down information about the English classes…

  • 6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9) Read the letter…

  • Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9) Complete the sentences…

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 9