tiếng anh 8 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 looking back

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match the words (1-6) đồ sộ their definitions (A-F).

(Nối những kể từ với khái niệm của bọn chúng.) 

Words

Definitions

1. drought

2. mudslide

3. flood

4. tsunami

5. tornado

6. earthquake

A. a violent storm with very strong winds which move in a circle

B. a huge wave that can destroy towns near the sea

C. a long period when there is no rain and not enough water for people, animals and plants

D. a large amount of water covering an area that is usually dry

E. a sudden, violent shaking of the Earth's surface

F. a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

Lời giải chi tiết:

1. C

2. F

3. D

4. B

5. A

6. E

1. C

drought – a long period when there is no rain and not enough enough water for people, animals and plants

(hạn hán - một quá trình lâu năm Khi không tồn tại mưa và ko đầy đủ nước mang lại thế giới, động vật hoang dã và cây cối.)

2. F

mudslide – a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

(lũ bùn - một lượng rộng lớn mùn chảy xuống núi, thông thường đập phá diệt những tòa mái ấm và thực hiện sợ hãi hoặc giết thịt người dân mặt mày dưới)

3. D

flood – a large amount ò water covering an area that is usually dry

(lũ lụt - một lượng rộng lớn nước chứa đựng một điểm nhưng mà thông thường thô hạn)

4. B

tsumina – a huge wave that can destroy towns near the sea

(sóng thần - một cơn sóng rộng lớn nhưng mà hoàn toàn có thể đập phá diệt những thị xã ngay gần biển)

5. A

tornado – a violent storm with very strong winds which move in a circle

(lốc xoáy - một cơn lốc rộng lớn với dông mạnh nhưng mà dịch rời trở thành vòng tròn)

6. E

earthquake – a sudden, violent shaking of the earth’s surface

(động khu đất - một sự rung rinh nhấp lên xuống mặt phẳng trái khoáy khu đất mạnh và đột ngột)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the words from the box in the correct sườn đồ sộ complete the sentences.

(Sử dụng những kể từ nhập sườn mang lại đúng mực nhằm hoàn thiện câu.)

scatter                      take                        evacuate                     put out                     provide

1. Emergency workers                       the village when the river flooded the area.

2. Rescue workers are still trying đồ sộ                       the forest fires.

3. The strong winds forced the climbers đồ sộ                       shelter.

4. Many countries have food and other material aid to                      the hurricane victims.

5. Debris from collapsed buildings was                       across the whole area.

Lời giải chi tiết:

1. evacuated

2. put out

3. take

4. provided

5. scattered

1. Emergency workers evacuated the village when the river flooded the area.

(Đội cấp cho cứu vãn vẫn sơ tán ngôi xã Khi nhưng mà dòng sản phẩm sông thực hiện lụt lội cả điểm.)

Giải thích: Sự khiếu nại nhập vượt lên trước khứ => vượt lên trước khứ đơn

2. Rescue workers are still trying đồ sộ put out the forest fires.

(Đội cứu nạn vẫn đang được nỗ lực dập tắt vụ cháy nổ.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

3. The strong winds forced the climbers đồ sộ take shelter.

(Gió mạnh thực hiện mang lại những người dân leo núi cần tìm hiểu điểm trú ẩn.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

4. Many countries have provided food and other material aid đồ sộ the hurricane victims.

(Nhiều vương quốc vẫn hỗ trợ thức ăn và trợ cấp cho đồ dùng không giống mang lại những người dân dân bị nàn nhập cơn lốc cuồng phong.)

Giải thích: Thì lúc này trả thành: have + VpII

5. Debris from collapsed buildings was scattered acroos the wholee area.

(Những miếng vụn kể từ những tòa mái ấm sụp sụp đổ đã và đang được vung vãi từng biển lớn.)

Giải thích: Bị động ở vượt lên trước khứ: was + VpII

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Decide which of the sentences can be  changed đồ sộ passive voice. Write them down. Explain why two of them cannot. 

(Quyết tấp tểnh câu nào là hoàn toàn có thể bị thay cho thay đổi trở thành thể thụ động. Viết bọn chúng xuống. Giải mến vì sao 2 câu ko thể.)

1. Mr Smith will collect the tickets.

(Ông Smith tiếp tục tích lũy vé.)

_____________________

2. The students put on a play at the kết thúc of term.

(Các SV triển khai một vở kịch vào thời điểm cuối học tập kỳ.)

_____________________

3. Jim is always late for work.

(Jim luôn luôn trực tiếp đi làm việc muộn.)

_____________________

4. Julie took the message.

(Julie đã nhận được lời nhắn.)

_____________________

5. A local artist painted the picture.

(Một họa sỹ địa hạt vẫn vẽ tranh ảnh này.)

_____________________

6. They arrived at the theatre at 8.30 p.m.

(Họ đang đi vào mái ấm hát khi 8.30 tối.)

_____________________

Lời giải chi tiết:

1. The tickets will be collected by Mr. Smith. 

(Vé được thu bởi vì ông Smith.)

2. A play was put on by students at the kết thúc of term.

(Một vở kịch được dựng bởi vì những học viên nhập thời điểm cuối kỳ.)

4. The message was taken by Julie.

(Tin nhắn được gửi bởi vì Julie.)

5. The picture was painted by a local artist.

(Bức tranh giành được một họa sỹ địa hạt vẽ.)

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

* Câu 3 và 6 ko thế đổi khác trở thành câu thụ động cũng chính vì động kể từ đó là is (câu 3) và arrive - cho tới (câu 6)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.  Match the two parts đồ sộ make complete sentences.

(Nối 2 phần nhằm hoàn thiện câu.)

1. After our plane had landed,

2. We found out the train had left

3. When we got đồ sộ the khách sạn,

4. I had never really travelled

5. The waiter had taken my plate

6. As I stepped onto the bus,

a. we learnt they had lost our reservation.

b. until I decided đồ sộ study abroad.

c. before I finished eating my meal.

d. we waited an hour for our luggage.

e. I noticed I had left my pass at home page.

f. ten minutes before we got đồ sộ the station.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - f

3 - a

4 - b

5 - c

6  -e

1 - d: After our plane had landed, we waited an hour for our luggage.

(Sau Khi máy cất cánh Cửa Hàng chúng tôi hạ cánh, Cửa Hàng chúng tôi vẫn ngóng một giờ nhằm lấy tư trang hành lý.)

2 - f: We found out the train had left, ten minutes before we got đồ sộ the station.

(Chúng tôi vẫn thấy xe hỏa tách chuồn 10 phút trước lúc Cửa Hàng chúng tôi cho tới ga.)

3 - a: When we got đồ sộ the khách sạn, we learnt they had lost our reservation.

(Khi Cửa Hàng chúng tôi cho tới hotel, Cửa Hàng chúng tôi vẫn biết bọn họ đã từng lạc thất lạc bịa chống của Cửa Hàng chúng tôi.)

4 - b: I had never really travelled, until I decided đồ sộ study abroad.

(Tôi vẫn ko khi nào thiệt sự chuồn du ngoạn, cho tới Khi tôi ra quyết định chuồn du học tập.)

5 - c: The waiter had taken my plate before I finished eating my meal.

(Người đáp ứng vẫn lấy dĩa của tôi trước lúc tôi ăn đoạn.)

6 - e: As I stepped onto the bus, I noticed I had left my pass at home page.

(Khi tôi bước lên xe cộ buýt, tôi mới mẻ lưu ý rằng tôi vẫn nhằm lại hộ chiếu của tôi trong nhà.)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

5.a. Imagine five bad things that happened đồ sộ you yesterday, and write them down.

(Tưởng tượng 5 điều xấu xí nhưng mà vẫn xẩy ra mang lại em trong ngày hôm qua, viết lách bọn chúng xuống.)

Example: 

Someone stole my xe đạp.

(Ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

My sister broke my computer.

(Em gái tôi vẫn làm vỡ tung chiếc máy vi tính của tôi.)

Phương pháp giải:

'happened đồ sộ you yesterday' nên toàn bộ những câu tiếp tục dùng thì vượt lên trước khứ đơn.

Lời giải chi tiết:

- My xe đạp broke down on the way đồ sộ school.

(Xe giẫm của tôi bị hư đốn bên trên lối cho tới ngôi trường.)

I went đồ sộ school late.

(Tôi đang đi vào ngôi trường muộn.)

My mother shouted at má about my study.

(Mẹ tôi mắng tôi về chuyện học tập.)

Bài 5 b

b.  Work in groups. Add time clauses đồ sộ yoursentences as the following examples.

(Làm theo dõi group. Thêm mệnh đề chỉ thời hạn mang lại câu của em như ví dụ.) 

- When I woke up yesterday morning, someone had stolen my xe đạp.

(Khi tôi dậy nhập sáng sủa trong ngày hôm qua, ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

- When I got home page yesterday, my sister had broken my computer

(Khi tôi về mái ấm nhập trong ngày hôm qua, em tôi đã từng hư đốn chiếc máy vi tính của tôi.)

Lời giải chi tiết:

- When I went đồ sộ school, my xe đạp broke down.

(Khi tôi cho tới ngôi trường, xe đạp điện của tôi bị hư đốn.)

- When my teacher came đồ sộ class, she knew that I had gone đồ sộ school late.

(Khi giáo viền đi học, cô ấy vẫn biết tôi tới trường trễ.)

- When my father came home page, my mother shouted at má about my study.

(Khi phụ thân tôi về mái ấm, u vẫn mắng tôi về sự việc học tập.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Read the news headlines. In pairs, use the expressions from the box in GETTING STARTED đồ sộ respond đồ sộ them.

(Đọc tựa đề thông tin. Làm theo dõi cặp, dùng những trở thành ngữ nhập phần Getting Started nhằm vấn đáp.)

- Earthquake survivors found under debris after ten days.

(Những người sinh sống sót nhập trận động khu đất đã và đang được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

- Six-year-old rescued from forest fire by pet dog.

(Đứa nhỏ xíu 6 tuổi hạc được chú chó nuôi cứu vãn ngoài cháy rừng.)

- One million dollars raised for typhoon victims in the Philippines sánh far.

(Một triệu đô la được quyên mang lại những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines thời gian gần đây.)

- Hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado.

(Hàng trăm mái ấm bị thiệt sợ hãi hoặc đập phá diệt ở Haiti bởi vì lốc xoáy.)

- Temporary accommodation mix up for volcano victims.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đã và đang được dựng lên mang lại những nàn nhân vụ núi lửa.)

- Debris finally cleared by rescue teams.

(Những miếng vụn ở đầu cuối được dọn dẹp vệ sinh bởi vì team cứu nạn.)

Example:

A: It says here that a six-year-old girl was rescued from a forest fire by her pet dog.

(Người tớ bảo rằng cô nhỏ xíu 6 tuổi hạc đã và đang được chú chó nuôi của cô ý ấy cứu vãn ngoài vụ cháy nổ rừng.)

B: Wow! That’s amazing!

(Wow! Thật tuyệt!)

Lời giải chi tiết:

1. A: People say here that a six-year-old girl was rescued from a forest fîre by her pet dog.

    (Người tớ bảo rằng cô nhỏ xíu 6 tuổi hạc đã và đang được chú chó nuôi của cô ý ấy cứu vãn ngoài vụ cháy nổ rừng.)

    B: That’s magical. (Thật kỳ diệu!)

2. A: It is said that temporary accommodation was mix up for volcano victims.

   (Người tớ bảo rằng điểm ở trong thời điểm tạm thời đã và đang được hình thành mang lại những nàn nhân vụ núi lửa.)

    B: How wonderful! (Thật tuyệt vời!)

3. A: People say that hundreds of homes were damaged or destroyed in Haiti by tornado.

    (Người tớ bảo rằng hàng nghìn mái ấm bị thiệt sợ hãi hoặc đập phá diệt ở Haiti bởi vì lốc xoáy.)

    B: Oh no! (Ôi, không!)

4. A: People say that one million dollars have been raised for typhoon victims in the philippines sánh far.

    (Người tớ bảo rằng một triệu đô la được quyên mang lại những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines thời gian gần đây.)

    B: That’s great! (Quá đảm bảo chất lượng rồi!)

5. A: People say that earthquake survivors were found under debris after ten days.

    (Người tớ bảo rằng những người dân sông sót nhập trận động khu đất đã và đang được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

    B: That’s relief! (Thật nhẹ nhàng nhõm!)

6. A: It is said that debris finally was cleared by rescue teams.

    (Người tớ bảo rằng những miếng vụn ở đầu cuối được dọn dẹp vệ sinh bởi vì team cứu nạn.)

    B: That's relief! (Thật nhẹ nhàng nhõm!)

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120