thủ tục cấp lại bằng lái xe máy

Cấp lại Giấy quy tắc lái xe

Xem chi tiết

Bạn đang xem: thủ tục cấp lại bằng lái xe máy

Trình tự động thực hiện

a) Nộp làm hồ sơ TTHC:
Người tài xế nộp làm hồ sơ đề xuất cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ. Cấp lại Giấy quy tắc tài xế vận dụng trong số tình huống sau:
+ Giấy quy tắc tài xế vượt lên trước thời hạn sử dụng;
+ Giấy quy tắc tài xế bị mất;

b) Giải quyết TTHC:
- Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ tiêu thụ, đánh giá hồ nước sơ; xác minh Giấy quy tắc tài xế (nếu Giấy quy tắc tài xế ko vì thế cơ sở bại liệt cấp); xét cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế hoặc đòi hỏi sát hoạnh họe lại theo đòi quy tấp tểnh nhằm cấp cho lại Giấy quy tắc tài xế.
(Khi cho tới tiến hành giấy tờ thủ tục cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế được tự sướng thẳng và xuất trình những phiên bản chủ yếu làm hồ sơ nhằm so sánh, trừ những phiên bản chủ yếu tiếp tục gửi).

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày thực hiện việc
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • Lệ phí: - Phí sát hoạnh họe lái xe: + Đối với thi đua sát hoạnh họe tài xế xe gắn máy (hạng xe pháo A1, A2, A3, A4): sát hoạnh họe lý thuyết: 40.000đ/lần; sát hoạnh họe thực hành: 50.000đ/lần. + Đối với thi đua sát hoạnh họe tài xế xe hơi (hạng xe pháo B1, B2, C, D, E, F): sát hoạnh họe lý thuyết: 90.000đ/lần; sát hoạnh họe vô hình: 300.000 đ/lần; sát hoạnh họe bên trên đàng giao thông vận tải công cộng: 60.000 đ/lần Đồng
 • - Trường ăn ý giấy tờ quy tắc tài xế bị thất lạc, vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên:
  + Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo đòi quy tấp tểnh, cần dự sát hoạnh họe lại những nội dung:
  a) Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, cần dự sát hoạnh họe lại lý thuyết;
  b) Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.
  + Thời gian tham cấp phép tài xế muộn nhất không thực sự 10 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày kết thúc giục kỳ sát hoạnh họe.
  Trực tiếp 02 Tháng
 • Lệ phí: 135.000 đ/lần Đồng
 • - Trường ăn ý giấy tờ quy tắc tài xế bị thất lạc, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên trước thời hạn dùng bên dưới 03 tháng:
  Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo đòi quy tấp tểnh, nếu như không phân phát hiện tại giấy tờ quy tắc tài xế hiện giờ đang bị những cơ sở đem thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên vô làm hồ sơ của cơ sở quản lý và vận hành sát hoạnh họe, thì được cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế.

  Thành phần hồ nước sơ

  Trường ăn ý Giấy quy tắc tài xế bị thất lạc, còn thời hạn dùng hoặc vượt lên trước...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ quy tắc tài xế (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế phòng mạch đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy tấp tểnh, trừ tình huống cấp cho lại giấy tờ quy tắc tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3 Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người VN tấp tểnh cư ở nước ngoài) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Trường ăn ý Giấy quy tắc tài xế vượt lên trước thời hạn sử dụng:

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN tấp tểnh cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phú hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế phòng mạch đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy tấp tểnh. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

  Trường ăn ý Giấy quy tắc tài xế bị thất lạc, vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 3 mon...

  Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Bản sao giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ chứng tỏ quần chúng. # hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN tấp tểnh cư ở nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc chứng tỏ thư nước ngoài phú hoặc chứng tỏ thư công vụ so với người nước ngoài Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Giấy nhà pha mức độ khoẻ của những người tài xế vì thế phòng mạch đem thẩm quyền cấp cho theo đòi quy định Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  Đơn đề xuất thay đổi (cấp lại) giấy tờ quy tắc tài xế theo đòi mẫu Mau.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan lại thực hiện

  Cục Đường cỗ Việt Nam

  Sở Giao thông vận tải

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Người đem giấy tờ quy tắc tài xế vượt lên trước thời hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát hoạnh họe lại lý thuyết nhằm cấp cho lại giấy tờ quy tắc lái xe; Từ 01 năm trở lên trên, Tính từ lúc ngày quá hạn sử dụng, cần sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế nhằm cấp cho lại giấy tờ quy tắc lái xe

  Xem thêm: cho hình thang abcd (ab//cd)