thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

Câu hỏi:

23/08/2021 4,949

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

A. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhúng thanh Zn nhập hỗn hợp CuSO4.

C. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3.

D. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 loãng.

Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức về ăm sút chất hóa học.

Giải chi tiết:

Thí nghiệm chỉ xẩy ra bào mòn chất hóa học là nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

PTHH: Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

⟹ Phản ứng ko sinh đi ra sắt kẽm kim loại phụ thuộc vào Cu nên có thể xẩy ra bào mòn chất hóa học.

B, C, D vừa phải là bào mòn chất hóa học, vừa phải là bào mòn năng lượng điện hóa vì như thế phản xạ dẫn đến sắt kẽm kim loại mới mẻ tạo nên cặp đặc biệt sắt kẽm kim loại (Zn-Cu; Cu-Ag và Fe-Cu) nằm trong nhúng nhập vào hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lếu láo hợp ý bao gồm Fe và Cu nhập hỗn hợp HNO3, sau khoản thời gian phản xạ kết đốc nhận được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Muối nhận được nhập hỗn hợp X là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 2:

Sắt rất có thể tính năng được với toàn bộ những hóa học nhập sản phẩm này sau đây?

A. CuSO4, Cl2, HNO3 đặc nguội, HCl.

B. Mg(NO3), O2, H2SO4 loãng, S.

C. AgNO3, Cl2, HCl, NaOH.

D. Cu(NO3)2, S, H2SO4 loãng, O2.

Câu 3:

Khi mang đến luồng khí hiđro (có dư) trải qua ống thử chứa chấp lếu láo hợp ý bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung rét cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Chất rắn còn sót lại nhập ống thử là:

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg.

B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.

D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu 4:

  1. 17,10. C. 34,20.                 D. 8,55.

Câu 37 (VDC): Hỗn hợp ý khí X bao gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X đối với H2 là 19. Cho m gam X phản xạ trọn vẹn với 100 ml hỗn hợp Y chứa chấp NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, nhận được hỗn hợp Z. Cho Z tính năng với lượng dư hỗn hợp CaCl2, sau khoản thời gian kết đốc phản xạ nhận được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 15,2.

B. 9,5.

C. 13,3.

D. 30,4.

Câu 5:

Quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở thành thành phần rộng lớn (polime) bên cạnh đó giải hòa những phân kể từ nhỏ không giống (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng:

A. trùng dừng.

B. trùng hợp ý.

C. xà chống hóa.

D. thủy phân.

Câu 6:

Phản ứng này tại đây sai?

A. 4FeO + O2 t°  2Fe2O3.

B. 2FeO + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

C. FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O.

D. FeO + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

Xem thêm: những ai không nên dùng nấm linh chi

TÀI LIỆU VIP VIETJACK