take account of là gì

Để học tập giờ đồng hồ anh tất cả chúng ta nên vừa phải học tập kể từ vựng ngữ pháp ngoại giả còn nên học tập một trong những câu trở thành ngữ giờ đồng hồ anh thông thườn nữa. Bài ghi chép thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu một câu trở thành ngữ Take into tài khoản là gì?

Account là gì?

Bạn đang xem: take account of là gì

Account(n) tức là :

 • sự tính toán
  • to cast account
   tính toán
 • sự tiếp toán; tuột sách, tiếp toán
  • to keep accounts
   giữ tuột sách tiếp toán
  • profit and loss account
   mục tính lỗ lãi
 • bản kê khai; bạn dạng giao dịch thanh toán chi phí, bạn dạng ghi những số chi phí nên trả
  • account of expenses
   bản kê khai những khoảng tầm chi tiêu
  • to make out an tài khoản of articles
   làm bạn dạng kê khai mặt mũi hàng
  • to send in an tài khoản with the goods
   gửi sản phẩm tất nhiên hoá đơn giao dịch thanh toán tiền

take into account

 • sự thanh toán
  • to render (settle) an account
   thanh toán một số tiền (một số nợ)
 • sự trả dần dần, sự trả thực hiện nhiều kỳ
  • to pay a sum on account
   trả dần dần một trong những tiền
  • sale for the account
   bán trả dần
 • tài khoản, số chi phí gửi
  • to have an tài khoản in the bank
   có chi phí gửi ngân hàng
  • account current
   số chi phí hiện nay gửi

 

 • lợi, lợi ích
  • to turn something to tát account
   sử dụng đồ vật gi thực hiện cho tới chất lượng, tận dụng loại gì
  • to find one’s in…
   tìm thấy điều lợi ở…; thừa kế lợi ở…
 • lý bởi, nguyên vẹn nhân, sự giải thích
  • to give an tài khoản of something
   giải mến loại gì
  • on no account
   không vì thế một nguyên do gì
  • on tài khoản of
 • báo cáo, bài xích tường thuật; sự trần thuật, sự miêu tả
  • to give an tài khoản of something
   thuật lại chuyện gì
  • a detailed tài khoản of a football match
   bài trần thuật cụ thể về một trận bóng đá
 • sự Review, sự lưu ý, sự lưu tâm
  • to take into account
   để ý cho tới, lưu tâm cho tới, điểm xỉa tới
  • to make little tài khoản of
   coi thông thường, ko nói tới, ko điểm xỉa cho tới, Review thấp
 • tầm cần thiết, giá chỉ trị
  • of much account
   đáng kể
  • of small account
   không đem gì đáng chú ý lắm

Account(v) đem nghĩa là:

coi, coi như, xem như là, cho tới là

 • to be accounted incocent
  được xem như là vô tộ

Take into tài khoản là gì?

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

– Chúng tớ dùng  “take into account” với 2 nghĩa là: “Để ý, lưu ý cho tới, lưu tâm cho tới, suy xét đến…
Dùng khi ham muốn bảo rằng hãy suy xét, nhằm ý cho tới việc gì cơ khá là cần thiết.

Ví dụ ” Take into account”

– I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
(Tôi kỳ vọng nghề giáo của tôi tiếp tục tính cho tới thực tiễn là tôi bị xót tức thì trước kỳ ganh đua khi cô ấy ghi lại bài xích báo của tôi.)
– A good architect takes into tài khoản the building’s surroundings.
(Một phong cách thiết kế sư chất lượng tiếp tục tính cho tới môi trường xung quanh xung xung quanh tòa ngôi nhà.)
– The UK’s tax system takes no tài khoản of children.
( Hệ thống thuế của Vương quốc Anh ko tài giỏi khoản của trẻ nhỏ.)
– I think you have to tát take into account that he’s a good deal younger than the rest of us.
( Tôi cho là các bạn nên tính cho tới việc anh ấy trẻ con rộng lớn thật nhiều đối với phần còn sót lại của công ty chúng tôi.)

Thành ngữ về account

Sau đó là một trong những trở thành ngữ hoặc dùng đem chứa chấp account:

 • according to tát all accounts
  • theo sự Review công cộng, theo gót chủ ý chung
 • to balance the accounts
  • (xem) balance
 • by all accounts
  • (như) according to tát all accounts
 • to be called (to go) to tát one’s account
  • (xem) go
 • to điện thoại tư vấn (bring) to tát account
  • bắt nên report tuột sách, bắt nên report từng khoản thu chi; bắt nên phân tích và lý giải (về loại gì…)
 • to cast up accounts
  • (đùa cợt); (thông tục) ói mửa
 • to cook (doctor) an account
  • giả mạo tuột sách (kế toán); bịa đi ra một khoản, kê khai hàng nhái một khoản
 • to demand an account
  • đòi report tuột sách; bắt nên phân tích và lý giải (việc gì…)
 • to give a good tài khoản of oneself
  • gây được giờ đồng hồ chất lượng cho tới mình; (thể dục,thể thao) thắng lợi, đạt được thành phẩm tốt
 • the great account
  • (tôn giáo) ngày tận thế
 • to hand in one’s accounts
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bay nợ đời; chết
 • to hold of much account
  • đánh giá chỉ cao, coi trọng
 • to rung rinh [one’s] tài khoản for (on, with) something
  • mong đợi ở loại gì; kỳ vọng ở loại gì
 • to leave out of account
  • không quan hoài cho tới, ko nhằm ý cho tới, ko điểm xỉa đến
 • on one’s own account
  • vì bản thân, vì thế quyền lợi của tôi, vì thế mục tiêu của mình
  • tự bản thân nên gánh lấy từng sự xảy ra
 • on somebody’s account
  • vì ai
 • to settle (square, balance) accounts with somebody
  • thanh toán với ai
  • trả thù địch ai, giao dịch thanh toán côn trùng thù địch với ai

Thêm một trong những ví dụ dùng ” take into tài khoản “

– The tốc độ cameras and radar traps are totally indiscriminate, they bởi not take into tài khoản road conditions.
– And when you’re reviewing your life insurance, remember to tát take into tài khoản any loans outstanding on your business.
– My great plans for itinerency and lots of writing didn’t take into tài khoản a lack of phone jacks in the places I’ve been staying.
– To compute the costs of health and life insurance, actuaries take into tài khoản many factors known to tát predict disease and death.
– When reviewing cases, councils will also need to tát take into tài khoản any fresh case law judgments from the Appeal Court that may be relevant.
– To bởi this they must take into tài khoản the characteristics of adolescent behaviour.
– He obviously didn’t take into tài khoản the advent of the fly-on-the-wall documentary.
– In the UK assessment can take into tài khoản how much ready cash you have in savings or investments.
– The loss will also take into tài khoản discounts and extra rebates offered to tát lure customers into buying its products.
– The credit committee will take into tài khoản the savings record of the borrower and their ability to tát repay on time.
– Under the regulations the arbitrator had to tát take into tài khoản the land use for the last 5 years.
– Whenever you come across a foolproof premise, you must take into tài khoản the inexhaustible resourcefulness of the world’s fools.
– Second, our sample of clinical anorgasmic women was too small to tát take into tài khoản well-known subtypes of female anorgasmia.
– Marshall says she doesn’t take into tài khoản the real-world reverberations of her rulings.
– Conversely, cost estimators are based on averages or generalizations that bởi not take into tài khoản the individual management abilities of a farm.
– According to tát him, the original estimate did take into tài khoản periodic recessions and depressions in the stock market.
– The figures for the latter, however, did not take into tài khoản those who were involved in make-work and re-education programs.
– Rather, it points to tát natural developmental teleologies in children’s lives that child-rearing should take into tài khoản.
– Overholser must take into tài khoản the number of false positives and false negatives in the data to tát assess the performance of the instrument.
– The environmental documents fail to tát take into tài khoản the noise and visual impacts of the toll road on the recreational experience.
– When hiking in the berg it is always important to tát take into tài khoản the unpredictability of the weather and come prepared for any eventuality.
– Where I think it relevant, helpful and permissible to tát take into tài khoản other material I shall indicate what it is.
– The decision should also take into tài khoản a likely traumatising parental experience as in febrile convulsions.
– Presumably the Australian Strategic Policy Institute doesn’t take into tài khoản such trifles when determining an organisation’s credibility.
– In effect it is said that she misunderstood his evidence and hence failed to tát take into tài khoản a material consideration.
– You have to tát take into tài khoản a lot of ancillary factors and mitigating circumstances.
– The next workshop will take into tài khoản council’s views and may include some basic physical design models.
– Directors take into tài khoản the public’s perception of actors and actresses when casting for films.
– But Mr McQuaid believes we should look at the unadjusted figures which take into tài khoản the actual number of people signing on.
– The fact that the mother is the natural parent of all five children is, of course, a significant factor to tát take into tài khoản.
– All statistical analyses take into tài khoản dietary and demographic factors and tobacco and alcohol habits.
– At the over of the day the High Court had to tát take into tài khoản the fact that teachers need a break too.
– These strategies take into tài khoản the Shih Tzu’s reluctance to tát soil the spots where he eats and sleeps.
– But these numbers for job increase bởi not take into tài khoản job losses, and ví bởi not give the net effect.
– When I mix off for work this morning, I forgot to tát take into tài khoản the strong northerly winds, and took my brolly instead of a waterproof.
– We must take into tài khoản the fact that Joan of Arc vehemently rejected marriage.
– In considering a nonpassive defense, the Army needs to tát take into tài khoản a number of Federal statutes.
– The Family Court is oriented to tát the long term and must take into tài khoản the likely future needs of the child.
– In doing ví, it was to tát take into tài khoản the applicant’s character, reputation and financial standing.
– Fascinating work on the election for the cartographically inclined can be found here, where the results take into tài khoản population levels.
– Apart from the above we must also take into tài khoản the non circularity of the Earth’s heliocentric orbit.
– Then take into tài khoản that the ngân hàng on the strength of my deposit can give out around four times my deposit.

Bài ghi chép bên trên phía trên vẫn trình diễn tơi chúng ta va vấp quý thầy cô  câu trở thành ngữ Take into tài khoản là gì ? bên cạnh này là những câu trở thành ngữ tương quan. Chúng tôi rất rất mọng có được góp sức chủ ý kể từ quý fan hâm mộ.

Xem thêm: dấu hiệu thụ thai sau 2 ngày quan hệ