tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ 20 một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử đông nam á

Lịch sử lớp 9

Bạn đang xem: tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ 20 một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử đông nam á

Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”? Để biết câu trả lời, hãy cùng Hoatieu tìm hiểu đáp án chi tiết trong bài nhé.

Trước những năm 90 của thế kỉ XX: tình hình các nước Đông Nam Á không ổn định. Đặc biệt về chính trị, có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại giữa các nước. Nhưng từ sau những năm 90, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á? Nguyên do là đâu?

Vì sao nói những năm 90 của thế kỉ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á?

1. Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ 20 một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á?

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

  • Thứ nhất, Năm 1991, “vấn đề Campuchia” được giải quyết → chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai nhóm nước: nhóm các nước ASEAN và nhóm các nước Đông Dương → tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.
  • Thứ hai, Quá trình mở rộng thành viên của ASEAN được đẩy mạnh: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.

→ ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất

Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh.

  • Thứ ba: Sự liên kết, hợp tác về kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội giữa các nước thành viên ASEAN và giữa tổ chức ASEAN với các nước khác được đẩy mạnh, thu được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần nâng cao vị thế khu vực Đông Nam Á trên trường quốc tế.
Vì sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á?
Vì sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á?

2. Sự phát triển của khu vực Đông Nam Á

  • Năm 1992 Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA).
  • Năm 1994 lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia.
  • Thành tựu nổi bật nhất của các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XX đến nay là trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ 20 một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á? Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 9 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để thảo luận học tập và giải đáp bất cứ điều gì chưa hiểu nhé, thành viên trong nhóm sẽ giúp đỡ rất tận tình.

Xem thêm: truyện ngôn tình tổng tài (tổng giám đốc)