table nghĩa là gì

Set the table nghĩa là gì?

”set the table”–> đem nghĩa Tiếng Việt là sẵn sàng, bày vẽ lên bàn ăn. Nghĩa bóng tức là sẵn sàng để sở hữu thành quả khao khát muốn

Bạn đang xem: table nghĩa là gì

Set the table nghĩa là gì?
Set the table meaning

Ví dụ với cụm kể từ “set the table

 1. Would you set the table?
  Con dọn bàn ăn lên nhé?
 2. Let’s set the table.
  Chúng tớ dọn bàn ăn nhé
 3. Help mạ phối the table.
  Giúp tôi dọn bàn ăn nhé.
 4. Could you phối the table for supper?
  Anh hoàn toàn có thể dọn bàn ăn mang lại bữa tối không?
 5. I usually phối the table for my mum.
  Tôi thông thường xuyên dọn cơm trắng mang lại u.
 6. Today is your turn to tát phối the table.
  Hôm ni cho tới lượt con cái bày bàn ăn.
 7. They realize they phối the table for the Lord.
  Họ nhận tôi vừa dọn bàn ăn mang lại Chúa tể.
 8. My mother has phối the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đang được bày bàn bữa ăn mang lại mái ấm gia đình.
 9. Another thing you have to tát tự before you serve a meal is phối the table.
  Một điều nữa chúng ta nên thực hiện trước lúc dọn thức ăn lên là bố trí bàn ăn.
 10. Dad says that dinner will be ready right away, so sánh we’d better wash our hands and phối the table.
  Cha bảo rằng bữa tối tiếp tục sẵn sàng tức thì giờ đây, vậy nên tất cả chúng ta đảm bảo chất lượng rộng lớn không còn là lên đường cọ tay và dọn bàn.
 11. I helped her phối the table.
  Tôi phụ cô ấy bày bàn ăn.
 12. Yes i have phối the table.
  Vâng tôi đang được sắp xếp bàn ăn rồi.
 13. Would you help mạ phối the table?
  Giúp tôi dọn bàn ăn nhé?
 14. Laura and Mary phối the table for the threshers.
  Laura và Mary bày bàn ăn mang lại những người dân đập lúa.
 15. You are the waiter so sánh you must phối the table.
  Bạn là 1 đáp ứng bàn nên chúng ta nên sắp xếp bàn ăn.
 16. My mother has phối the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đang được dọn bữa tối lên bàn rồi.
 17. My mother há phối the table for the family dinner.
  Mẹ tôi đang được bày bàn mang lại bữa tối của gđ
 18. Laura had hardly phối the table when Pa was there.
  Laura khó khăn bày bàn nổi khi Ba xuất hiện tại.
 19. Mary, bring mạ some wood. Laura, you may phối the table.
  Mary lấy củi hùn Mẹ, còn Laura áy náy bày bàn ăn.

What is the difference between phối the table and phối up the table ?

Set the table’ usually means to tát make it ready for a meal, i.e. putting down plates, forks, knives etc. While set up the table usually means setting up the table itself, be it putting together, moving it and the likes.

Examples would be something lượt thích this:

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

‘Honey, will you please set up the table, dinner will be ready in 5 minutes. And don’t forget the spoons this time!’

‘We can phối up tables near the over of the hall for people to tát sit at and eat, this way the front will be không lấy phí for guests to tát move in and out.’

Xem thêm: uống nước ép dứa có tác dụng gì

 • Be bound to tát là gì?
 • Inside out là gì
 • Take it for granted là gì