sách giáo khoa toán lớp 5 trang 6

Giải bài xích 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán lớp 5: Ôn luyện đặc thù cơ phiên bản của phân số

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 5 trang 6

Giải bài xích 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 5: được biên soạn theo đuổi sườn công tác sách giáo khoa Toán lớp 5, những bài xích giải ứng với từng bài học kinh nghiệm nhập sách hỗ trợ cho việc học hành Toán 5 được nâng cao hơn nữa.

Ôn luyện đặc thù cơ phiên bản của phân số

Ôn luyện đặc thù teo phiên bản của phân số chung những em bắt chắc hẳn được đặc thù cơ phiên bản của phân số, cơ hội rút gọn gàng và quy đồng kiểu số những phân số.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài xích 1, 2, 3 trang 6 SGK Toán 5: Ôn luyện đặc thù cơ phiên bản của phân số

Bài 1 trang 6 SGK Toán 5

Rút gọn gàng những phân số: giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-a

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 1:

giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-b

Bài 2 trang 6 SGK Toán 5

Quy đồng kiểu những phân số:

giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-c

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 2:

Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh

a) MSC: 24

C:\Users\User\Downloads\anh6\giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-d.jpggiai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-d

b) MSC: 12

C:\Users\User\Downloads\anh6\giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-e.jpggiai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-e

c) MSC 48:

C:\Users\User\Downloads\anh6\giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-e1.jpggiai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-e1

Bài 3 trang 6 SGK Toán 5

Tìm những phân số cân nhau trong số số bên dưới đây:

giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-f

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 3:

giai-bai-tap-1-2-3-sgk-trang-6-mon-toan-lop-5-g

Xem thêm: cách sắp xếp tên theo abc trong excel