sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập ăn ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các phép tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc lốt ngoặc và quy tắc gửi vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một trong những thực.
Bài 3. Làm tròn xoe số và ước tính thành quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Tính chỉ số nhận xét thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập luyện cuối chương 2.

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Các việc về đo lường và vội vàng hình.
Bài tập luyện cuối chương 3.

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm đặc biệt quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và chứng tỏ một ấn định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song và đo góc vì thế ứng dụng GeoGebra.
Bài tập luyện cuối chương 4.

Xem thêm: cách chiếu màn hình điện thoại lên máy tính

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu vật hình quạt tròn xoe.
Bài 3. Biểu vật đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Dùng biểu vật nhằm phân tách thành quả tiếp thu kiến thức môn Toán của lớp.
Bài tập luyện cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

Xem thêm: phản ứng nhiệt phân không đúng là