red herring là gì

red herring: đánh lạc phía, nói lảng, chuyện fake vờ…

Red herring là gì
Red herring meaning

Bạn đang xem: red herring là gì

Ví dụ:
It is a red herring.
–>Đây là một trong những vụ việc nêu đi ra nhằm tiến công lạc phía mẩu truyện.
Neither fish nor flesh, nor good red herring
–>Môn chẳng đi ra môn, khoai chẳng đi ra khoai.
Don’t draw a red herring across the track.
–>Đừng đem nói lảng.
This kid was just a red herring vĩ đại prevent his friends from being caught in the act.
–>Đứa trẻ em này đơn giản tiến công lạc phía nhằm ngăn ngừa chúng ta nó bị phát hiện.
Another red herring thrown by the democrats vĩ đại hide from the voter that they just pushed the tax rate vĩ đại 57%.
–>Một yếu tố ko tương quan không giống được những người dân theo đòi đảng dân ngôi nhà ném đi ra nhằm vết cử tri rằng bọn họ vừa vặn mới nhất tăng nấc thuế lên 57%.
It is exciting vĩ đại hear the quấn talk about the new company headquarters, but I think it is a red herring.
–>Thật là vui vẻ mến khi nghe đến ông giám đốc nói tới trụ sở mới nhất của công ty lớn, tuy nhiên tôi nhận định rằng phía trên chỉ là một trong những phương pháp để tiến công lạc khuynh hướng về một yếu tố không giống.
They felt he was neither fish flesh nor red herring – not qualified vĩ đại lead the department, yet not appropriate vĩ đại work as their staff thành viên either.
–>Họ thấy anh tao loại này sẽ không được tuy nhiên loại không giống cũng chẳng đi ra gì – ko đầy đủ năng lượng chỉ huy tuy nhiên cũng chẳng tương thích thực hiện member vô group của mình.
When she unwrapped this big box I gave her, she thought it was a vacuum cleaner, but it was just a red herring. Inside were two tickets for a trip vĩ đại Florida!
–>Khi ngôi nhà tôi banh tờ giấy quấn loại vỏ hộp thiệt vĩ đại tuy nhiên tôi tặng bà, bà tưởng này là một chiếc máy hít những vết bụi, tuy nhiên bại liệt đơn giản tiến công lạc phía thôi. Cạnh vô vỏ hộp đem nhì loại vé máy cất cánh nhằm đi dạo ở tè bang Florida!
Grey and red?
–>Màu xám và red color à?
Neither fish, flesh, nor good red herring.
–>không cần người cũng chẳng cần ngợm.
Neither fish, flesh nor good red herring.
–>Môn chẳng đi ra môn, khoai chẳng đi ra khoai.
As a boy he used a red herring.
–>Khi còn bé xíu anh hoặc kể vài ba vụ việc nhằm tiến công lạc phía mẩu truyện.
Neither fish nor fowl nor good red herring.
–>Môn chẳng đi ra môn, khoai chẳng đi ra khoai.
They draw a red herring across the track.
–>Họ thể hiện một yếu tố không tồn tại tương quan nhằm tiến công lạc sự xem xét.
This matter is neither fish nor good red herring.
–>Chuyện này chẳng đi ra môn đi ra khoai gì cả.
Look, the situation in French agriculture is just a red herring. We ‘re here vĩ đại discuss the situation in this country.
–>Này, nêu lên tình hình nông nghiệp ở Pháp chẳng qua chuyện đơn giản thủ đoạn nhằm mục tiêu tiến công lạc phía. Chúng tao cho tới phía trên nhằm bàn về tình hình công cộng của nước này tuy nhiên.
When she unwrapped this big box he gave her, she thought it was a vacuum cleaner, but it was just a red herring.
–>Khi cô ấy banh tờ giấy quấn loại vỏ hộp thiệt vĩ đại tuy nhiên anh ấy tặng cô ấy, cô ấy tưởng này là một chiếc máy hít những vết bụi, tuy nhiên bại liệt đơn giản chuyện vờ vịt thôi.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Xem thêm:   Take credit for là gì
Red herring meanings
Red herring meanings