receive là gì

Bạn đang xem: receive là gì

Cách phân chia động kể từ receive rất giản đơn, quý khách hàng nên ghi nhớ 3 dạng trên bảng trước tiên nhằm hoàn toàn có thể phân chia động kể từ bại ở ngẫu nhiên thời nào là.Giờ chúng ta coi cơ hội phân chia cụ thể của động kể từ receive trên bảng thứ hai cụ thể rộng lớn về toàn bộ những thì.

Chia Động Từ: RECEIVE

Nguyên thể Động danh từ Phân kể từ II
to receive receiving received
Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện bên trên đơn receive receive receives receive receive receive
Hiện bên trên tiếp diễn am receiving are receiving is receiving are receiving are receiving are receiving
Quá khứ đơn received received received received received received
Quá khứ tiếp diễn was receiving were receiving was receiving were receiving were receiving were receiving
Hiện bên trên trả thành have received have received has received have received have received have received
Hiện bên trên triển khai xong tiếp diễn have been receiving have been receiving has been receiving have been receiving have been receiving have been receiving
Quá khứ trả thành had received had received had received had received had received had received
QK triển khai xong Tiếp diễn had been receiving had been receiving had been receiving had been receiving had been receiving had been receiving
Tương Lai will receive will receive will receive will receive will receive will receive
TL Tiếp Diễn will be receiving will be receiving will be receiving will be receiving will be receiving will be receiving
Tương Lai trả thành will have received will have received will have received will have received will have received will have received
TL HT Tiếp Diễn will have been receiving will have been receiving will have been receiving will have been receiving will have been receiving will have been receiving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would receive would receive would receive would receive would receive would receive
Conditional Perfect would have received would have received would have received would have received would have received would have received
Conditional Present Progressive would be receiving would be receiving would be receiving would be receiving would be receiving would be receiving
Conditional Perfect Progressive would have been receiving would have been receiving would have been receiving would have been receiving would have been receiving would have been receiving
Present Subjunctive receive receive receive receive receive receive
Past Subjunctive received received received received received received
Past Perfect Subjunctive had received had received had received had received had received had received
Imperative receive Let′s receive receive

Xem thêm: uống thuốc tránh thai khẩn cấp có hại gì

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng