quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Thì vượt lên khứ đơn – Past Simple đem quý phái thì lúc này hoàn thiện – Present Perfect là 1 trong nhập số những dạng bài bác luyện ngữ pháp khá phổ cập so với học viên và chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh. Với nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta xem xét lại về cấu tạo của 2 thì này, rưa rứa thực hành thực tế thực hiện những bài bác luyện nhỏ về kiểu cách chuyển kể từ Quá khứ đơn quý phái Hiện bên trên trả thành và ngược lại nhé!

Tổng quan liêu về thì vượt lên khứ đơn và thì lúc này trả thành

Thì vượt lên khứ đơn – Past simple tense

công thức thì quá khứ đơn
 • Câu khẳng định

Bạn đang xem: quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

Với To be: S + were/was + N/ADJ

Với động kể từ thường: S + V2

E.g.: Helen was here yesterday. (Helen vẫn ở phía trên ngày hôm qua.)

I did my homework last night. (Tôi đã trải bài bác luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu phủ định

Với To be: S + were/was + not + N/ADJ

Với động kể từ thường: S + didn’t + V-infinitive

E.g.: Helen wasn’t here yesterday. (Helen đang không ở phía trên ngày hôm qua.)

I didn’t vì thế my homework last night. (Tôi đang không thực hiện bài bác luyện hồi tối qua chuyện.)

 • Câu chất vấn Yes / No

Với To be: Were/was + S + N/ADJ?

Với động kể từ thường: Did + S + V-infinitive?

E.g.: Was Helen here yesterday? (Helen vẫn ở phía trên ngày hôm qua cần không?)

Did you do your homework last night? (Bạn đã trải bài bác luyện hồi tối qua chuyện chứ?)

 • Câu chất vấn WH-

Với To be: WH- + was/ were + S +…?

Với động kể từ thường: WH- + did + S +…?

E.g.: Where was Helen yesterday? (Helen vẫn ở đâu hôm qua?)

What did you do last night? (Bạn đã trải gì tối qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sở hữu thì vượt lên khứ đơn tiếp tục hoặc xuất hiện nay một vài trạng kể từ chỉ thời hạn như:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: cách đó. (two hours ago: cách đó 2 tiếng đồng hồ, two weeks ago: cách đó 2 tuần…)
 • at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)
 • When + mệnh đề phân tách thì vượt lên khứ đơn: Khi (when I was a kid,…)

E.g.: When I was a student, I went to this school. (Khi còn là một học tập trò, tôi đã từng đi học tập ở ngôi trường này.)

She visited the Louvre 2 years ago. (Cô tao đang đi đến thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng Louvre cách đó hai năm.)

 • Cách sử dụng

Diễn miêu tả một hành vi, vụ việc vẫn ra mắt bên trên 1 thời điểm ví dụ, hoặc một khoảng chừng thời hạn nhập vượt lên khứ và vẫn kết đôn đốc trọn vẹn ở vượt lên khứ.

E.g.: My brothers came trang chính late last night. (Các em trai của tôi về mái ấm muộn tối qua chuyện.)

Diễn miêu tả một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt nhập vượt lên khứ.

E.g.: Johnny was riding his xe đạp when it rained. (Khi Johnny đang hoạt động xe đạp điện thì trời mưa.)

Diễn miêu tả những hành vi tiếp tục nhập vượt lên khứ, thông thường sử dụng mang đến kể chuyện.

E.g.: Amanda came trang chính, took a nap, then had lunch. (Amanda về mái ấm, ngủ một giấc, rồi ăn trưa.)

Diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn nhập vượt lên khứ.

E.g.: John visited his grandma every weekend when he was not married. (John đã từng đi thăm hỏi bà của cậu ấy sản phẩm tuần khi còn ko cưới.)

Dùng nhập câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại)

E.g.: If you were u, you would vì thế it too. (Nếu chúng ta là tôi, chúng ta cũng tiếp tục thực hiện thế.)

>>> Xem thêm:

 • Sơ đồ dùng trí tuệ thì vượt lên khứ đơn đơn giản và giản dị dễ dàng học
 • Lý thuyết và Bài luyện thì vượt lên khứ đơn với To be có đáp án
 • Wh question nhập thì vượt lên khứ đơn: lý thuyết và bài tập

Thì lúc này hoàn thiện – Present Perfect

Thì lúc này hoàn thiện - Present Perfect
 • Câu khẳng định

S + have/has + V3

E.g.: I have been lớn London before. (Tôi từng cho tới Luân Đôn rồi.)

 • Câu phủ định

S + haven’t/hasn’t + V3

E.g.: Helen hasn’t been lớn London yet. (Helen trước đó chưa từng cho tới Luân Đôn.)

 • Câu chất vấn Yes / No

Have/ has + S + V3?

E.g.: Have you been to London before? (Bạn từng cho tới Luân Đôn chưa?)

 • Câu chất vấn WH-

WH- + have/ has + S + V3?

E.g.: Where have you been all the time? (Bạn vẫn ở đâu trong cả thời hạn qua?)

 • Dấu hiệu nhận biết

Trong câu sở hữu thì lúc này hoàn thiện tiếp tục hoặc xuất hiện nay một vài kể từ như:

 • already, never, ever, just: sau “have/ has” và đứng trước V3.
 • already: cũng hoàn toàn có thể đứng cuối câu.

E.g.: I have just come back trang chính. (Tôi một vừa hai phải mới mẻ về nhà.)

He has already come back trang chính. (Anh tao vẫn về mái ấm rồi.)

 • Yet: đứng cuối câu, và thông thường được dùng nhập câu phủ tấp tểnh và nghi ngại vấn.

E.g.: She hasn’t told u about you yet. (Cô ấy vẫn chưa tính với tôi về bạn.)

 • so far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: cũng có thể hàng đầu hoặc cuối câu.

E.g.: I have seen this film recently. (Tôi coi bộ phim truyện này sát đây.)

 • Cách sử dụng

Mô miêu tả hành vi xẩy ra nhập vượt lên khứ và vẫn còn đấy nối tiếp ở thời gian lúc này.

E.g.: My father has watched TV for over two hour. (Bố tôi vẫn coi TV rộng lớn 2 giờ đồng hồ rồi.)

Mô miêu tả hành vi vẫn hoàn thiện cho đến thời gian lúc này tuy nhiên ko kể cho tới nó xẩy ra lúc nào.

Xem thêm: làm the nào de biết thai nhi khỏe mạnh mà không cần siêu âm

E.g.: Helen has written two books and now she is working on the third one. (Helen vẫn ghi chép 2 cuốn sách và hiện vẫn đang ghi chép cuốn loại 3.)

Mô miêu tả sự khiếu nại kỷ niệm nhập đời.

E.g.: This is the worst dish that I have ever tried in my life. (Đây là đồ ăn tệ nhất tuy nhiên tôi từng ăn.)

Một kinh nghiệm tay nghề cho đến thời gian lúc này (thường sử dụng trạng kể từ “ever”).

E.g.: Have you ever been lớn France? (Bạn đang đi đến Pháp lúc nào chưa?)

Chỉ sản phẩm của một hành vi, vụ việc.

E.g.: I have finished my homework. (Tôi đã trải đoạn bài bác luyện về mái ấm rồi.)

>>> Tham khảo:

 • Bài luyện câu bị động Thì lúc này hoàn thiện từ cơ bản đến nâng cao
 • Bài luyện trắc nghiệm Thì lúc này hoàn thiện từ cơ bản đến nâng cao
 • Luyện dạng bài bác luyện ghi chép lại câu Thì lúc này hoàn thiện có đáp án
 • Bài luyện Thì lúc này hoàn thiện với since và for có đáp án

Một số cấu tạo đem kể từ Quá khứ đơn quý phái Hiện bên trên trả thành

chuyển kể từ Quá khứ đơn quý phái Hiện bên trên trả thành

Dạng 1

Quá khứ đơn: S + V2 + thời hạn + ago

Hiện bên trên trả thành: S + have/has + V3 + for + thời gian

E.g.: I started learning English 10 years ago. (Tôi chính thức học tập giờ đồng hồ Anh cách đó 10 năm.)

I have learnt English for 10 years. (Tôi vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được 10 năm.)

Dạng 2

Quá khứ đơn: It’s + thời hạn ….+ since …+ last + V2

S + last + V2 + time + ago

The last time + S + V-ed + was + time + ago

Hiện bên trên trả thành: S + haven’t/hasn’t + V3 + for + thời gian

E.g.: It’s 3 years since the last time I went back lớn my hometown. (Đã 3 năm rồi Tính từ lúc đợt cuối tôi về quê.)

I last went back lớn my hometown 3 years ago.

The last time I went back lớn my hometown was 3 years ago.

⇒ I have not gone back lớn my hometown for 3 years. (Tôi đang không về quê được 3 năm rồi.)

Dạng 3

Quá khứ đơn: When did + S + V-infinitive?

When was the last time + S + V2?

Hiện bên trên trả thành: How long + have/has (not) + S + V3?

E.g.: When did you start learning English? (Bạn chính thức học tập giờ đồng hồ Anh kể từ Khi nào?)

⇒ How long have you learnt English? (Bạn vẫn học tập giờ đồng hồ Anh được bao lâu?)

When was the last time you saw him? (Lần cuối chúng ta bắt gặp anh tao là lúc nào?)

⇒ How long have you not seen him? (Bạn đang không bắt gặp anh tao nhập bao lâu rồi?)

Tham khảo:

Học thời gian nhanh sơ đồ dùng những thì nhập giờ đồng hồ Anh chỉ nhập 10 phút

Mách người mua phân biệt những Thì nhập giờ đồng hồ Anh đơn giản

Phân biệt thì vượt lên khứ đơn và vượt lên khứ tiếp nối qua chuyện lý thuyết và bài tập

Bài luyện đem kể từ Quá khứ đơn quý phái Hiện bên trên trả thành

Bài 1: Fill in the blank with the verbs in their Past Simple form

 1. I __________ (not / drink) any beer last night.
 2. Anna __________ (get on) the bus in the centre of the thành phố.
 3. What time __________ (he / get up) yesterday?
 4. Where __________ (you / get off) the train?
 5. I __________ (not / change) trains at Waterloo.
 6. We __________ (wake up) very late.
 7. What __________ (he / give) his mother for her birthday?
 8. Alain __________ (have) a shower.
 9. Why __________ (you / not come)?
 10. __________ (he / go) lớn the party?

Bài 2: Make the sentences using Present Perfect

 1. What / Helen / eat?
 2. How / mom / make / this fantastic cake?
 3. Why / you / miss / the plane?
 4. They / not go / lớn bed / yet.
 5. It / rain / a lot / this week.
 6. They / use / a credit thẻ / before?
 7. We / have / enough / lớn eat?
 8. Mimi / not play / volleyball / before.
 9. I / wear / this kind of dress. 
 10. Why / you / vì thế / your homework / already?

Bài 3: Fill in the blank with the verbs in their correct sườn (Past Simple or Present Perfect)

 1. Jamie __________ (break) her leg, so sánh she can’t come skiing.
 2. I __________ (never / go) lớn Vienna. 
 3. We __________ (not use) the computer last night.
 4. William __________ (break) his arm when he __________ (fall) off a horse last week.
 5. I __________ (know) about the problem for months, but I __________ (not / find) a solution yet.
 6. When __________ (you / arrive) last night?
 7. Amy __________ (be) a teacher for đôi mươi years, and she still enjoys it.
 8. How long __________ (you / know) her?
 9. __________ you __________ (eat) Thai food before?
 10. The children __________ (break) a window last week. 

Bài 4: Rewrite the sentences from Past Simple lớn Present Perfect and vice versa

 1. The last time I met him was 4 months ago.
 • I _________________________.
 1. I haven’t seen him since last week.
 • The last time _________________________.
 1. When did you go here?
 • How long _________________________?
 1. Hannah started writing books 2 years ago.
 • Hannah _________________________.
 1. She lived in Hanoi when she was a child.
 • She _________________________. (since)
 1. My dog last had a bath a week ago.
 • My dog _________________________.
 1. I last saw him when I was a student.
 • I _________________________.
 1. It’s ten years since David stopped playing the piano.
 • David _________________________.
 1. The last time I wrote lớn her was two years ago.
 • I _________________________.
 1. It has been đôi mươi years since we last saw Julie.
 • We _________________________.

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Thì vượt lên khứ tiếp diễn

Đáp án

Bài 1

 1. Didn’t drink
 2. Got on
 3. Did he get up
 4. Did you get off
 5. Didn’t change
 6. Woke up
 7. Did he give
 8. had
 9. Didn’t you
 10. Did he go

Bài 2

 1. What has Helen eaten?
 2. How has mom made this fantastic cake?
 3. Why have you missed the plane?
 4. They haven’t gone lớn bed yet.
 5. It has rained a lot this week.
 6. Have they used a credit thẻ before?
 7. Have we had enough lớn eat?
 8. Mimi hasn’t played volleyball before.
 9. I have worn this kind of dress. 
 10. Why have you done your homework already?

Bài 3

 1. Broke
 2. Have never been
 3. Didn’t use
 4. Broke – fell
 5. Knew – haven’t found
 6. Did you arrive
 7. Has been
 8. Have you known
 9. Have – eaten
 10. Broke 

Bài 4

 1. I haven’t seen him since 4 months ago.
 2. I last saw him a week ago.
 3. How long have you been here?
 4. Hannah has written books for 2 years.
 5. She has lived in Hanoi since she was a child.
 6. My dog hasn’t had a bath since last week.
 7. I haven’t seen him since I was a student.
 8. David has stopped playing the piano for ten years.
 9. I haven’t written lớn her for 2 years.
 10. We haven’t seen Julie since đôi mươi years ago.

>>> Thực hành thêm: Bài luyện Thì lúc này hoàn thiện và vượt lên khứ đơn có đáp án chi tiết

IELTS Vietop kỳ vọng với phần trình bày đem kể từ Quá khứ đơn quý phái Hiện bên trên hoàn thiện, vẫn hoàn toàn có thể hùn chúng ta ôn luyện lại về 2 thì vượt lên khứ đơn – Past Simple và lúc này hoàn thiện – Present Perfect nhập giờ đồng hồ Anh rưa rứa cơ hội quy đổi những dạng câu sở hữu 2 thì này. Chúc chúng ta học tập ngữ pháp chất lượng tốt và hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau!

Xem thêm: cách sắp xếp tên theo abc trong excel