phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Hướng dẫn điền khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023

Bạn đang xem: phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Hướng dẫn điền khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023 (Hình kể từ Internet)

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023 

Mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức theo đuổi Mẫu số 01 phát hành tất nhiên Nghị lăm le 115/2020/NĐ-CP như sau:

Hướng dẫn điền khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023

Hướng dẫn điền khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023

Hướng dẫn điền khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023

>> Tải về khuôn mẫu phiếu dự tuyển chọn viên chức bên trên đây:

Mẫu số 01

2. Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển chọn viên chức năm 2023 

Cách điền phiếu dự tuyển chọn viên chức rất có thể tìm hiểu thêm như sau:

(1) Mục Vị trí dự tuyển: Ghi đích thương hiệu địa điểm theo đuổi chức vụ nghề nghiệp và công việc ĐK dự tuyển chọn.

(2) Mục đơn vị chức năng dự tuyển: Ghi thương hiệu ban ngành, tổ chức triển khai ĐK dự tuyển chọn.

* I. tin tức cá nhân:

(1) Họ và tên: Ghi đích bọn họ, chữ đệm và thương hiệu như vô giấy tờ khai sinh bằng văn bản in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN C.

(2) Ngày, mon, năm sinh: Ghi tương đối đầy đủ ngày, mon, năm sinh ghi vô giấy tờ khai sinh. Ví dụ: 01/02/1991.

(3) Nam/Nữ: Người ghi chép phiếu tích lốt X vô dù ứng dù Nam/Nữ.

(4) Dân tộc: Ghi theo đuổi giấy tờ khai sinh. Ví dụ: Kinh, Hoa, Chăm, Mường

(5) Số CMND hoặc CCCD, ngày cung cấp, điểm cấp: Ghi đích và tương đối đầy đủ vấn đề được cung cấp bên trên CMND hoặc thẻ CCCD.

(6) Số điện thoại thông minh địa hình nhằm báo tin: Ghi rõ ràng, tương đối đầy đủ số điện thoại thông minh tương tác và số điện thoại thông minh này đơn vị chức năng nên liên hệ được Lúc quan trọng và địa điểm tin nhắn nếu như sở hữu.

(7) Quê quán: Ghi rõ ràng 3 cung cấp Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

(8) Hộ khẩu thông thường trú: Ghi đúng mực, tương đối đầy đủ vấn đề.

(9) Chỗ ở lúc này (để báo tin): Ghi đúng mực, tương đối đầy đủ địa điểm đang được ở nhằm liên hệ Lúc cần thiết gửi thông tin sản phẩm điểm tuyển chọn dụng và sản phẩm trúng tuyển chọn viên chức. 

(10) Tình trạng sức mạnh, độ cao, cân nặng nặng: Căn cứ theo đuổi tóm lại của Giấy ghi nhận sức mạnh còn độ quý hiếm dùng.

(11) Thành phần phiên bản thân thuộc hiện nay nay: Ghi rõ: SV mới nhất đảm bảo chất lượng nghiệp, viên chức hoặc làm việc hợp ý đồng hoặc chưa xuất hiện việc thực hiện.

(12) Trình phỏng văn hóa: Ghi rõ ràng 12/12 chủ yếu quy hoặc 12/12 bửa túc văn hóa truyền thống.

(13) Trình phỏng chuyên nghiệp môn: Khai theo đuổi văn vì thế trình độ chuyên môn phù phù hợp với địa điểm dự tuyển chọn. Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực theo đuổi văn vì thế trình độ chuyên môn tối đa được cung cấp.

(14) Loại hình huấn luyện và giảng dạy của văn vì thế trình độ chuyên môn bên trên mục: Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực theo đuổi văn vì thế trình độ chuyên môn tối đa được cung cấp. Ví dụ: Chính quy, bên trên chức,...

* II. tin tức cơ phiên bản về gia đình: 

Xem thêm: tắt chế độ ẩn danh trên iphone

Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực vấn đề bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp và công việc, chức vụ, chuyên dụng cho, đơn vị chức năng công tác làm việc của thân phụ, u, anh, chị, em và con cái.

* III. tin tức về quy trình khoan tạo:

(1) Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực toàn bộ văn vì thế trình độ chuyên môn, chứng từ huấn luyện và giảng dạy chuyên nghiệp ngành sở hữu tương quan cho tới đòi hỏi của địa điểm việc thực hiện, chứng từ nước ngoài ngữ, tin yêu học tập và được cung cấp.

Đối với sỹ tử có rất nhiều vì thế trình độ chuyên môn thì nên ghi tương đối đầy đủ toàn bộ những vấn đề sở hữu tương quan cho tới những văn vì thế bên trên theo đuổi trật tự quy trình học tập kể từ thấp cho tới cao.

(2) Tên ngôi trường, hạ tầng huấn luyện và giảng dạy cấp: Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực theo đuổi văn vì thế trình độ chuyên môn, chứng từ được cung cấp. 

(3) Trình phỏng văn vì thế, hội chứng chỉ:

- Đối với văn bằng: Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực theo đuổi văn vì thế trình độ chuyên môn được cung cấp. 

- Đối với hội chứng chỉ: Ghi tương đối đầy đủ, đúng mực theo đuổi chứng từ huấn luyện và giảng dạy chuyên nghiệp ngành (nếu có), chứng từ nước ngoài ngữ, tin yêu học tập và được cung cấp. 

(4) Ghi rõ ràng chuyên nghiệp ngành huấn luyện và giảng dạy (theo bảng điểm).

(5) Ghi rõ ràng ngành huấn luyện và giảng dạy (theo vì thế đảm bảo chất lượng nghiệp).

(6) Hình thức khoan tạo: Ghi rõ: Chính quy, bên trên chức,...

* IV. tin tức quy trình công tác làm việc (nếu có): 

Ghi quy trình công tác làm việc sở hữu tương quan cho tới địa điểm dự tuyển chọn đến giờ.

* V. Miễn ganh đua nước ngoài ngữ, tin yêu học: 

Bỏ trống trải nếu như tham gia xét tuyển

* VI. Đăng ký tham gia dự thi môn nước ngoài ngữ: 

Bỏ trống trải nếu như tham gia xét tuyển

* VII. Đối tượng ưu tiên:

Ghi rõ ràng sở hữu nằm trong đối tượng người sử dụng ưu tiên theo đuổi Điều 6 Nghị lăm le 115/2020/NĐ-CP như sau:

- Đối tượng và điểm ưu tiên vô ganh đua tuyển chọn hoặc xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng trọn quyết sách như thương binh, thương binh loại B: Được nằm trong 7,5 điểm vô sản phẩm điểm vòng 2;

+ Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan liêu quân team, sĩ quan liêu công an, quân nhân có trách nhiệm phục viên, người thực hiện công tác làm việc cơ yếu đuối fake ngành, học tập viên đảm bảo chất lượng nghiệp huấn luyện và giảng dạy sĩ quan liêu dự bị, đảm bảo chất lượng nghiệp huấn luyện và giảng dạy lãnh đạo trưởng Ban lãnh đạo quân sự chiến lược cung cấp xã ngành quân sự chiến lược hạ tầng được phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị tiếp tục ĐK ngạch sĩ quan liêu dự bị;

Con liệt sĩ, con cái thương binh, con cái thương bệnh binh, con cái của những người hưởng trọn quyết sách như thương binh, con cái của thương binh loại B, con cái đẻ của những người hoạt động và sinh hoạt kháng chiến bị nhiễm chất độc hại chất hóa học, con cái Anh hùng Lực lượng vũ trang, con cái Anh hùng Lao động: Được nằm trong 5 điểm vô sản phẩm điểm vòng 2;

+ Người triển khai xong nhiệm vụ quân sự chiến lược, nhiệm vụ nhập cuộc công an dân chúng, team viên thanh niên xung phong: Được nằm trong 2,5 điểm vô sản phẩm điểm vòng eo.

- Trường hợp ý người tham gia dự thi tuyển chọn hoặc dự xét tuyển chọn nằm trong nhiều diện ưu tiên quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 6 Nghị lăm le 115/2020/NĐ-CP thì chỉ được nằm trong điểm ưu tiên tối đa vô sản phẩm điểm vòng eo.

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi dành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, phấn chấn lòng gửi về E-Mail [email protected].