phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

Câu hỏi:

07/04/2020 48,168

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là 1 trong đại lượng đại số

D. Từ thông là 1 trong đại lượng với hướng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trải qua diện tích S S đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều:

Φ = B.S.cosα

Trong cơ α=n, B  là góc phù hợp vì thế pháp tuyến n  của mặt mũi phẳng lì sườn chão và véc tơ chạm màn hình kể từ B .

Đơn vị kể từ thông là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

Như vậy tao nhận biết từ thông là 1 trong đại lượng đại số, vô hướng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ trải qua sườn chão với diện tích S S đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều đạt độ quý hiếm cực to khi

A. các lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lì sườn dây

B. những lối mức độ kể từ tuy vậy song với mặt mũi phẳng lì sườn dây

C. những lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng lì sườn chão góc 0o

D. các lối mức độ kể từ phù hợp với mặt mũi phẳng lì sườn chão góc 45o

Câu 2:

Một sườn chão hình vuông vắn, cạnh nhiều năm 4cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những lối mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mũi phẳng lì sườn chão góc 60°. Từ trải qua mặt mũi phẳng lì sườn chão là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Câu 3:

Một sườn chão hình trụ với diện tích S S = 2cm2 đặt điều nhập kể từ ngôi trường với chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những lối mức độ kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lì sườn chão. Từ trải qua mặt mũi phẳng lì sườn chão là

A. 10-1Wb

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là 1 trong đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mũi phẳng lì sườn chão vì thế 0 khi sườn chão dẫn đặt điều nhập kể từ ngôi trường với những lối mức độ kể từ tuy vậy song với mặt mũi phẳng lì sườn dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín rất có thể vì thế 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một sườn chão hình chữ nhật với chiều nhiều năm 25cm, được đặt điều vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua chuyện sườn chão là 10-4Wb, chiều rộng lớn của sườn chão thưa bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một sườn chão hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 5cm, đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mũi phẳng lì sườn chão tạo ra với những lối mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mũi phẳng lì sườn chão nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

D. 8,5.10-6Wb

Xem thêm: cách tra mã số định danh cá nhân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK