phản ứng nhiệt phân không đúng là

Câu hỏi:

16/09/2019 91,923

Bạn đang xem: phản ứng nhiệt phân không đúng là

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án B

Phản ứng B ko đúng

NH4NO3  to N2O + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra phỏng xốp mang đến một số trong những loại bánh, hoàn toàn có thể sử dụng muối bột này tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối bột nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- đem tính lão hóa nhập môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi sức nóng phân muối bột nitrat rắn tao đều chiếm được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối bột nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề trúng là 

A. (1) và (3).

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 4:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 chiếm được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 chiếm được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Câu 6:

Khi sức nóng phân, mặt hàng muối bột rắn này tiếp sau đây đều sinh rời khỏi sắt kẽm kim loại ?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK