oxit dễ bị h2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Câu hỏi:

08/03/2020 35,951

Bạn đang xem: oxit dễ bị h2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba hóa học lỏng: C2H5OH,CH3COOH,CH3NH2 đựng vô tía lọ riêng không liên quan gì đến nhau. Thuốc test dùng làm phân biệt tía hóa học bên trên là

A. quỳ tím

B. hỗn hợp NaOH

C. sắt kẽm kim loại Na

D. hỗn hợp Br2

Câu 2:

Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết phù hợp với nhau trở thành phân tử rộng lớn (polime) mặt khác giải hòa những phân tử nước gọi là phản ứng

A. trùng dừng.

B. trao thay đổi.

C. trùng khớp.

D. sức nóng phân.

Câu 3:

Oxi hoá CH3CH2OH vì chưng CuO đun giá, chiếm được andehit đem công thức là

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3CH2CHO

Xem thêm: làm the nào de biết thai nhi khỏe mạnh mà không cần siêu âm

D. CH2=CH−CHO

Câu 4:

Sục 8,96 lít khí CO2 (đktc) vô hỗn hợp đem chứa chấp 0,25 mol Ca(OH)2. Số gam kết tủa chiếm được là

A. 12gam.

B. 10gam.

C. 40gam.

D. 25gam.

Câu 5:

Khi phân tách một hợp ý hóa học cơ học (X) đem bộ phận như sau: %C = 52,17%; %H = 13,04% và %O = 34,78%. Công thức phân tử của (X) nào là tại đây đích ? lõi công thức đơn giản và giản dị nhất trùng với công thức phân tử

A. C2H6O

B. CH4O

C. C3H8O

D. C4H10O

Câu 6:

Cho mặt hàng những kim loại: Al, Cr, Hg, W. Hai sắt kẽm kim loại đem sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất và tối đa ứng là

A. Hg, W.

B. Al, Cr.

C. W, Cr.

D. Hg, Al.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK