ôn tập về giải toán lớp 3 trang 176

Trong nội dung bài viết sau đây truongkinhdoanhcongnghe tiếp tục chỉ dẫn những em Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176 một cơ hội không thiếu và cụ thể nhất. Mời những em nằm trong theo dõi dõi!

Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Nội dung Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Bạn đang xem: ôn tập về giải toán lớp 3 trang 176

Câu 1. Hai năm trước đó phía trên số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã gia tăng 87 người, trong năm này gia tăng 75 người. Tính số dân của xã trong năm này.

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 • Hai năm trước: 5236 người
 • Năm ngoái: tăng 87 người
 • Năm nay: tăng 75 người
 • Tất cả: ? người.

Tìm số dân của xã vô năm ngoái.

Tìm số dân của xã vô trong năm này thông qua số dân của xã vô năm ngoái thêm vào đó số người gia tăng.

Cách khác:

 • Tìm số người gia tăng sau hai năm.
 • Tìm số dân của xã vô trong năm này thông qua số người thuở đầu cùng theo với số một vừa hai phải tính được.

Lời giải chi tiết:

 • Cách 1:

Số dân của xã năm ngoái là:

5236 + 87 = 5323 (người)

Số dân của xã trong năm này là:

5323 + 75 = 5398 người)

 • Cách 2:

Xã bại gia tăng số người vô 2 năm là:

87 + 75 = 162 (người) 

Năm ni xã bại với số dân là:

5236 + 162 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người.

Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Câu 2

Một cửa hàng với 1245 cái áo, cửa hàng tiếp tục bán 1/3 số áo. Hỏi cửa hàng bại sót lại từng nào cái áo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 • Có: 1245 cái
 • Đã bán: 1/3 số áo
 • Còn lại: ? cái áo.

Tìm số áo cửa hàng tiếp tục chào bán bằng phương pháp lấy 1245 phân chia cho tới 3.

Tìm số áo cửa hàng bại sót lại bằng phương pháp lấy số áo thuở đầu trừ cút số áo cửa hàng tiếp tục chào bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa sản phẩm tiếp tục chào bán số cái áo là :

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Cửa sản phẩm sót lại số cái áo là :

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Đáp số: 830 cái áo.

Câu 3. Điền Đ hoặc S

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

a) 96 : 4 x 2 = 24 x 2 = 48

b) 96 : 4 x 2 = 96 : 8 = 12

c) 96 : (4 x 2 ) = 96 : 8 = 12

Phương pháp giải:

 • Biểu thức với vết ngoặc: Tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Biểu thức không tồn tại vết ngoặc và chỉ mất phép tắc tính nhân và phân chia thì nên cần tuân theo trật tự kể từ ngược lịch sự nên.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai. Vì cần thiết tính theo dõi trật tự kể từ ngược lịch sự nên.

c) Đúng

Câu 4. Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có mức giá trị là:

 • A. 100
 • B. 320
 • C. 84
 • D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có mức giá trị là:

 • A. 3
 • B. 12
 • C. 4
 • D. 48

Phương pháp giải:

 • Biểu thức với phép tắc tính nhân và phép tắc tính nằm trong thì tính độ quý hiếm của phép tắc nhân trước rồi cho tới phép tắc nằm trong.
 • Biểu thức với phép tắc tính nhân và phân chia thì tao tính theo thứ tự kể từ ngược lịch sự nên.

Giải chi tiết:

a) Phải khoanh vô chữ C: 24

b) Phải khoanh vô chữ B: 12

Lý thuyết Toán lớp 3 –  Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Các Dạng Toán Cơ Bản

 • Dạng 1. Tìm một trong những phần đều nhau của một số

Muốn thám thính một trong những phần đều nhau của một số trong những tao lấy số bại phân chia cho tới số phần đều nhau.

 • Dạng 2: Cho số và đòi hỏi thám thính độ quý hiếm của số bại Lúc hấp tấp lên rất nhiều lần.

Muốn hấp tấp một số trong những lên rất nhiều lần, tao lấy số bại nhân với số đợt.

 • Dạng 3: Tìm độ quý hiếm của một số trong những Lúc giảm xuống một số trong những đợt.

Bài toán cho tới độ quý hiếm của một số trong những, đòi hỏi thám thính độ quý hiếm của số bại sau thời điểm giảm xuống một số trong những đợt.

Để giải dạng toán này, tao lấy số bại phân chia cho tới số đợt.

 • Dạng 4: Kiểm tra số rộng lớn hấp tấp số nhỏ bé từng nào đợt.

Bài toán cho những số và đòi hỏi đánh giá số rộng lớn hấp tấp bao nhiêu đợt số nhỏ bé.

Muốn giải, tao lấy số rộng lớn phân chia cho tới số nhỏ bé.

 • Dạng 5: Tìm số nhỏ bé vì thế 1 phần bao nhiêu số lớn

Cho độ quý hiếm của nhì số và đòi hỏi thám thính số nhỏ bé vì thế 1 phần bao nhiêu số rộng lớn.

Bước 1: Tính số rộng lớn hấp tấp số nhỏ bé từng nào lần

Bước 2: Trả tiếng số nhỏ bé vì thế 1 phần bao nhiêu của số rộng lớn.

 • Dạng 6: Bài toán tương quan cho tới rút về đơn vị chức năng.

Bài toán cho tới độ quý hiếm của một số trong những group và đòi hỏi thám thính độ quý hiếm của một số trong những group không giống.

Cách giải:

Bước 1: Tìm độ quý hiếm của một đơn vị chức năng.

Bước 2: Tìm độ quý hiếm của những group theo dõi đòi hỏi.

Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176
Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176

Bài viết lách bên trên truongkinhdoanhcongnghe tiếp tục chỉ dẫn các bạn Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Trang 176 một cơ hội không thiếu và cụ thể. Chúc bạn làm việc tập dượt tốt!

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120