nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Câu hỏi:

23/08/2019 23,477

Bạn đang xem: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. đào tạo và huấn luyện nhân loại VN cải tiến và phát triển trọn vẹn.

B. nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Đáp án chủ yếu xác

C. đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa non sông.

D. lưu giữ gìn, cải tiến và phát triển và quảng bá văn minh trái đất.

Đáp án: B

Lời giải: Nhiệm vụ của dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện ở VN là nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà VN coi dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là

A. nhân tố ra quyết định nhằm cải tiến và phát triển non sông.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ phiên bản.

D. quốc sách số 1.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ phiên bản của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 3:

Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

D. Nhà nước, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Câu 4:

Một trong mỗi phương phía cơ phiên bản của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện ở VN là

A. nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

B. nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

C. nâng lên nắm vững và nút thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 5:

Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành xuyên suốt đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người nghèo khó sở hữu thời cơ được học hành.

C. tạo nên môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên trí tuệ.

D. thỏa mãn nhu cầu nhu yếu học hành của công dân.

Câu 6:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cải tiến và phát triển dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là triển khai nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 7:

Phương phía nào là tiếp sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 109

TÀI LIỆU VIP VIETJACK