nhận xét nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước văn lang âu lạc

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước văn lang âu lạc

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Shop chúng tôi.

icon

C55. D. Tổ chức giản dị và đơn giản, nguyên sơ tuy nhiên thể hiện tại được độc lập.

C56. B. tài chính đa dạng chủng loại dựa vào hạ tầng cải cách và phát triển nông nghiệp.

C57. C. Tạo nên sự đa dạng chủng loại, đặc thù của truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống Việt.

C58. C. Đưa VN phát triển thành vương quốc nhiều vượt trội nhất điểm.

C59. D. xuất phát điểm từ nhu yếu đảm bảo an toàn cuộc sống thường ngày xã hội.

C60. A. Là một thành phần tạo hình phiên bản sắc văn hóa truyền thống VN.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: dưới bóng cây hạnh phúc tập 37

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star