nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

Bạn đang xem: nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao gồm

A. toàn bộ những yếu tố vật lý cơ, hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

B. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng , những yếu tố vật lý cơ xung quanh loại vật.

C. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng , những hóa học hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

D. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, khả năng chiếu sáng, sức nóng phỏng của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

Đáp án A

- Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những yếu tố môi trường thiên nhiên đem tác động thẳng hoặc con gián tiếp cho tới cuộc sống loại vật. được phân thành 2 nhóm:
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh:
- Là toàn bộ những yếu tố vật lí, chất hóa học của môi trường thiên nhiên xung quanh loại vật.
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh hữu sinh:
- Là quan hệ thân thuộc loại vật này với loại vật không giống sinh sống xung xung quanh, nhập cơ thế giới là yếu tố sinh thái xanh đem hiệu quả rất rộng cho tới sự phát triển và trở nên tân tiến của loại vật.
Trong những đáp án bên trên, đáp án A là đích thị và vừa đủ nhất.
→ Đáp án A

Thuy copper sai ngày nay qua chuyện ngày không giống ~.~ là TẤT CẢ TÁC NHÂN VẬT LÝ-HÓA HỌC !!! ==

. 19/06/2017

phamtuyetnhung hì bản thân biết rồi cảm ơn cậu nha. 27/4/2017

. 28/04/2017

No name đem nhé thầy ghi nâng lên là kiến thức và kỹ năng nâng cao rộng lớn thôi chứ ko đua thầy dạy dỗ chi -_- 27/4/2017

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh

. 28/04/2017

phamtuyetnhung ko ý bản thân là cả khóa thaayg ghi nâng lên luôn luôn ý chứ không cần cần từng câu này đâu . 27/4/2017

. 28/04/2017

Trần Trang phần này còn có đua nhé 27/4/2017

. 28/04/2017

No name phần này nhưng mà nâng lên gì các bạn 27/4/2017

. 28/04/2017

phamtuyetnhung cho bản thân chất vấn bao nhiêu phần nâng lên này còn có đua không? . 27/4/2017

. 28/04/2017

Phương Thảo HQV toàn bộ VL HH . 20/5/2016

. 21/05/2016

Kỉ niệm cuộc sống ukm thánh ori cũng sai . 4/7/2015

. 05/07/2015

Huỳnh Nguyễn Hữu Phươ Overkill1997 Sai tỉ lần ròi -_-... Lý hóa all . 19/3/2015

. 20/03/2015