nguyên hàm 1/x^2

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham sánh teo ban nang cao, tương đối đầy đủ, bảng nguyên vẹn hàm há rộng

Bạn đang xem: nguyên hàm 1/x^2

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vì chưng thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham sánh thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm há rộng

bảng nguyên vẹn hàm há rộng

Thực rời khỏi, tao vẫn vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên há rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác giàn giụa đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn ganh đua Đại học

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học