người yêu dấu ơi xin chớ xa anh mà

Tone gốc Fm: Capo 1

Bạn đang xem: người yêu dấu ơi xin chớ xa anh mà

Bass 3 2 3 1 3 2 3

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Người hãy [G]nói rằng anh tiếp tục sai ở [D]đâu.

Một điếu [Em]thuốc đơn độc lắm.

Uống mang lại [Bm]say không thể quên.

Vẫn bản thân [C]anh vô tối nước [D]mắt không ngừng nghỉ rơi [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Vì anh [G]yếu mượt khi vắng tanh bóng hình [D]em.

Người tiếp tục [Em]hứa mến yêu mãi.

Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin cậy.

Phải thực hiện [C]sao bay được lưới [D]tình em tiếp tục giăng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã tiếp tục phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có nên [C]chăng mến yêu [D]giờ tiếp tục nhạt color [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Từ khi [G]vắng người anh mất mặt lên đường niềm [D]tin.

Còn đâu [Em]nữa thương với lưu giữ.

Tâm chân [Bm]tình em tấn công rơi.

Biết lần [C]đâu mến yêu [D]giờ này hóa băng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Người hãy [G]nói rằng anh tiếp tục sai ở [D]đâu.

Xem thêm: dấu hiệu thụ thai sau 2 ngày quan hệ

Một điếu [Em]thuốc đơn độc lắm.

Uống mang lại [Bm]say không thể quên.

Vẫn bản thân [C]anh vô tối nước [D]mắt không ngừng nghỉ rơi [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Vì anh [G]yếu mượt khi vắng tanh bóng hình [D]em.

Người tiếp tục [Em]hứa mến yêu mãi.

Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin cậy.

Phải thực hiện [C]sao bay được lưới [D]tình em tiếp tục giăng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã tiếp tục phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có nên [C]chăng mến yêu [D]giờ tiếp tục nhạt color [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Từ khi [G]vắng người anh mất mặt lên đường niềm [D]tin.

Còn đâu [Em]nữa thương với lưu giữ.

Tâm chân [Bm]tình em tấn công rơi.

Biết lần [C]đâu mến yêu [D]giờ này hóa băng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van lơn chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã tiếp tục phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có nên [C]chăng mến yêu [D]giờ tiếp tục nhạt color [Em].

Xem thêm: đạo hàm 1/x^2