newspaper nghĩa là gì

[Speaking Sample] Câu Trả Lời Band Cao Cùng Thầy Duy Long 8.5 | Describe A Newspaper That You Like
[Speaking Sample] Câu Trả Lời Band Cao Cùng Thầy Duy Long 8.5 | Describe A Newspaper That You Like

Bạn đang xem: newspaper nghĩa là gì

Question

Cập nhật vào

6 Thg 2 2017

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Hàn Quốc

Câu căn vặn về Tiếng Anh (Mỹ)

Đâu là việc khác lạ thân thiết newspaper và magazine ?Hãy tự do thoải mái thể hiện những câu ví dụ nhé.

Đâu là việc khác lạ thân thiết newspaper và magazine ?Hãy tự do thoải mái thể hiện những câu ví dụ nhé.

Câu trả lời

6 Thg 2 2017

Câu vấn đáp nổi bật

 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo

The main difference is that news paper are written for a general audience, while magazines are for specific types of audiences. News paper are generally published daily, while magazines are usually published weekly or monthly.

The main difference is that news paper are written for a general audience, while magazines are for specific types of audiences. News paper are generally published daily, while magazines are usually published weekly or monthly.

Đọc thêm thắt bình luận

 • Tiếng Hàn Quốc

@Luke901105 they have articles commonly, but what is different?

0 lượt thích

 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo
 • Tiếng Trung (Taiwan)

There usually is news on the newspapers,but magazines may have comics,news,the fashion clothes…..there are a lot of things on the magazines.

There usually is news on the newspapers,but magazines may have comics,news,the fashion clothes…..there are a lot of things on the magazines.

Xem thêm: đăng nhập trường đại học kiên giang

0 lượt thích

 • Tiếng Filipino
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo

The main difference is that news paper are written for a general audience, while magazines are for specific types of audiences. News paper are generally published daily, while magazines are usually published weekly or monthly.

The main difference is that news paper are written for a general audience, while magazines are for specific types of audiences. News paper are generally published daily, while magazines are usually published weekly or monthly.

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn với biết phương pháp nâng cao kĩ năng ngữ điệu của tôi không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không lấy phí ✍️✨.

Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người phiên bản ngữ sửa nội dung bài viết của tôi không lấy phí ✍️✨.

Đăng ký

Các thắc mắc liên quan

 • Đâu là việc khác lạ thân thiết magazine và journals ?
  câu trả lờiMagazines are lượt thích showing hot topics and new things from famous people, things, and stuff. Journals can be made from anyone, and don’t usual…
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết newspaper và gazette ?
  câu trả lờiThese two words have the same meaning but the word “gazette” seems old fashion vĩ đại bủ. You won’t hear people use this word unless they are ref…
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết journal và magazine ?
  câu trả lờiA magazine has adds, and are made by a photographer. A journal is something you keep notes in, or you could keep your secrets in there. Sorta…
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết journal và newspaper ?
  câu trả lờiA journal can be used more lượt thích a diary newspaper is a folded sheet containing news, articles, ads and more.
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết newspaper và paper ?
  câu trả lờiNewspaper is something we read that provided news but paper is just paper
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết Newspaper và Journal ?
  câu trả lờiJournals are more focused on scientific studies while newspapers are focused on providing current news or commentaries. (But note that a lot …
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết newspaper và a paper ?
  câu trả lờinewspaper is lượt thích the daily issued paper for news, while paper is overall paper, may it be printing paper, origami paper, paper bag, and basi…
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết Newspaper và Journal ?
  câu trả lờiThe newspaper is the one that you read mostly every morning. It’s lượt thích watching the news, but you read it. In the journal you write your pers…
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết article và newspaper ?
  câu trả lờiA newspaper is the book where you read the articles, while the articles are the shorter stories or pieces of writing.
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết journal và newspaper ?
  câu trả lờiA newspaper is a typically weekly news publication, while a journal is either a personal diary, or a platform vĩ đại publish research (as far as …

Các thắc mắc tương đương nhau

 • I once read in a British newspaper that the Queen had said, when seeing Kate’s wedding dress, tha…
 • There are no newspapers today? Is it any special day today? điều này nghe với đương nhiên không?
 • If you had vĩ đại select a newspaper from USA , which one would you select? What for? For learning …

Các thắc mắc được khêu ý

 • Đâu là việc khác lạ thân thiết man và men ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết I’m down for it và I’m up for it ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết Okay và Okey ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết studying và studing ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết fluctuation và variation ?

Newest Questions (HOT)

 • Đâu là việc khác lạ thân thiết linh mục và thân phụ xứ ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết test và nỗ lực ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết ngoại giả và trừ ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết hồi cơ và khi cơ ?

Những thắc mắc mới mẻ nhất

 • Đâu là việc khác lạ thân thiết cơm trắng và gạo ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết linh mục và thân phụ xứ ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết hôn nhân gia đình và ăn hỏi ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết nhắm đôi mắt và đóng góp đôi mắt ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thiết công tác làm việc và việc làm ?

Previous question/ Next question

Bạn đang được coi bài xích viết: Đâu là việc khác lạ thân thiết “newspaper” và “magazine ” ?. tin tức bởi c0thuysontnhp tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Xem thêm: cách sử dụng hoa đu đủ đực tươi