một vật dao động điều hoà theo phương trình

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai mối cung cấp sóng phối hợp bên trên \({S_1}\)\({S_2}\) xê dịch bám theo phương trình \({u_1} = {u_2} = A\cos \omega t\). Giả sử khi tương truyền biên phỏng sóng ko thay đổi. Một điểm \(M\) cơ hội \({S_1}\)\({S_2}\) thứu tự là \({d_1}\)\({d_2}\). Biên phỏng xê dịch tổ hợp bên trên \(M\)

A. \({A_M} = 2\;A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_1} + {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

B. \({{\bf{A}}_M} = 2\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_1} - {d_2}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

C. \({A_M} = 2\;A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

D. \({A_M} = A\left| {\cos \frac{{\pi \left( {{d_2} - {d_1}} \right)}}{\lambda }} \right|\)

Câu 2:

Trong quy trình uỷ thác sứt mẻ sóng, gọi \(\Delta \varphi \) là phỏng lệch sóng của nhì sóng bộ phận, với \(n = 0,1\), \(2,3 \ldots \) thì biên phỏng xê dịch tổ hợp bên trên \(M\) vô miền uỷ thác sứt mẻ đạt độ quý hiếm nhỏ nhất khi:

A. \(\Delta \varphi = 2n\pi \)  

B. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\frac{\pi }{2}\)

C. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\pi \)

D. \(\Delta \varphi = (2n + 1)\frac{v}{{2f}}\)

Câu 3:

Hình vẽ mặt mày là đồ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của một vật xê dịch điều tiết. Biên phỏng xê dịch của vật là

Hình vẽ mặt mày là đồ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của li phỏng x vô thời hạn t của một vật dao (ảnh 1)

A. 0,1 dm   

B. 2,0 mm  

C. 0,2 dm

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày sneaker Nike uy tín

D. 1,0 mm

Câu 4:

Trong xê dịch điều tiết với tần số góc \(\omega \) và biên phỏng \(A\), độ quý hiếm vô cùng đái của véc tơ vận tốc tức thời là

A. \({v_{\min }} = \omega A\).     

B. \({v_{\min }} = - {\omega ^2}\;A\).  

C. \({v_{\min }} = - \omega A\). 

D. \({v_{{\rm{min }}}} = 0\).

Câu 5:

Con rung lắc xoắn ốc xê dịch điều tiết với tần số góc \(10rad/s\). Lúc \(t = 0\), hòn bi của con cái rung lắc trải qua địa điểm với li phỏng \(x = 4\;cm\) với véc tơ vận tốc tức thời \(v = - 40\;cm/s\). Phương trình dao động của con cái rung lắc là

A. \(x = 4\sqrt 2 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{4}} \right)(cm)\).

B. \(x = 8\cos \left( {10r + \frac{{3\pi }}{4}} \right)(cm)\).

C. \(x = 4\sqrt 2 \cos \left( {10t - \frac{\pi }{4}} \right)(cm)\). 

D. \(x = 4\sqrt 2 \cos 10t(\;cm)\).

Câu 6:

Dao động bên trên nhì điểm \({S_1},{S_2}\) xa nhau \(10\;cm\) bên trên mặt mày hóa học lỏng với nằm trong biểu thức \(u = \) \({\mathop{\rm acos}\nolimits} 40\pi t\). Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mày hóa học lỏng là \(40\;cm/s\). Trong khoảng tầm \({S_1}\;{S_2}\), số điểm xê dịch với biên phỏng cực lớn là

A. 10.

B. 11.

C. 8.

D. 9.