một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200n/m3

Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=100 cm3, nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3. Thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu là ^^^chi tiet nha^^^^

Bạn đang xem: một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200n/m3

Xem thêm: bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng