ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 5 theo thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22, đem bảng yêu tinh trận và đáp án tất nhiên. Giúp những em học viên lớp 5 ôn luyện, gia tăng kỹ năng thiệt đảm bảo chất lượng nhằm đạt thành phẩm cao nhập bài bác ganh đua học tập kì 2 tiếp đây. Đồng thời đó là tư liệu xem thêm cho những thầy cô Lúc rời khỏi đề học tập kì 2 cho những em học viên. Mời thầy cô với những em học viên xem thêm nội dung cụ thể bên dưới đây:

Bạn đang xem: ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 5 theo thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo đòi Thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5 theo đòi Thông tư 22

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 theo đòi Thông tư 22

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22 đem đáp án

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Năm học: năm 2016 – 2017

Câu 1: Chữ số 5 nhập số 162,57 chỉ: (0,5điểm)

A. 5 đơn vị chức năng B. 5 Tỷ Lệ C. 5 chục D. 5 phần mười

Câu 2: Hỗn số Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

được ghi chép bên dưới dạng phân số là: (1điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 3: 5840g = …. kilogam (0,5điểm)

A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, nhập cơ đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh rì, 5 viên bi đỏ ửng, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi đem màu: (1 điểm)

A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h xoàng xĩnh 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút B. đôi mươi phút C. nửa tiếng D. 40 phút

Câu 6: Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su thiên nhiên vị từng nào Tỷ Lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105%

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình cơ là: (1 điểm)

A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3

Câu 8: Tìm hắn, biết: (2 điểm)

34,8 : hắn = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người cút xe cộ máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng đàng AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vị 90m. Người tao trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

B

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm hắn, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : hắn = 7,2 + 2,8

34,8 : hắn = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người cút xe cộ máy xuất hành kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng đàng AB nhiều năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời khoảng của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ ? (1điểm)

Bài giải

Thời gian dối xe cộ máy cút không còn quảng đàng AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc khoảng của xe cộ máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vị 90m. Người tao trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, khoảng cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 15 = 1620 (kg) = 1,62 (tấn)

Đáp số: a) 10800m2; b) 1,62 tấn

Bảng kiến thiết yêu tinh trận đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

Xem thêm: uống thuốc tránh thai khẩn cấp có hại gì

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm