lời bài hát thư tình em gái

Bạn đang xem: lời bài hát thư tình em gái

TONE: Nam: Gm, Nữ: C#m | STYLE: Habanera

Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, Cao vẹn toàn với còn giá buốt nhập hồn, Thông reo với còn nhả nhạc buồn, Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, Lâu rồi tuy nhiên anh ko về thăm hỏi, Cô em gái nhỏ của thời buổi này, Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

[ĐK: ] Ngày xưa tuy nhiên em còn ghi nhớ, Gần anh với căn vặn em rằng, Chừng này em rộng lớn như anh, Đường tình em tiếp tục thương ai...

Bây giờ thì em cao vì chưng anh, Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên em đợi người thương...

== DẠO NHẠC ==

Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, Cao vẹn toàn với còn giá buốt nhập hồn, Thông reo với còn nhả nhạc buồn, Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, Lâu rồi tuy nhiên anh ko về thăm hỏi, Cô em gái nhỏ của thời buổi này, Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

[ĐK: ] Ngày xưa tuy nhiên em còn ghi nhớ, Gần anh với căn vặn em rằng, Chừng này em rộng lớn như anh, Đường tình em tiếp tục thương ai...

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Bây giờ thì em cao vì chưng anh, Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên em đợi người thương...

* Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên... em đợi người.. thương......

== HẾT BÀI ==

1. Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, 
Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, 
Cao vẹn toàn với còn giá buốt nhập hồn, 
Thông reo với còn nhả nhạc buồn, 
Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

2. Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, 
Lâu rồi tuy nhiên anh ko về thăm hỏi, 
Cô em gái nhỏ của thời buổi này, 
Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, 
Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

[ĐK: ] 
Ngày xưa tuy nhiên em còn ghi nhớ, 
Gần anh với căn vặn em rằng, 
Chừng này em rộng lớn như anh, 
Đường tình em tiếp tục thương ai...

3. Bây giờ thì em cao vì chưng anh, 
Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, 
Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, 
Cho em không còn còn buồn 1 mình, 
Như phiên em đợi người thương...

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120