lời bài hát mỹ anh đưa cơm cho mẹ đi cày

1. Mặt [C]trời soi rực [Em]rỡ, dông tố [F]đùa tóc em [Em]bay

Bạn đang xem: lời bài hát mỹ anh đưa cơm cho mẹ đi cày

Bước chân nhanh chóng nhanh chóng, em cút trả [Dm]cơm cho tới u [G7]em cút [C]cày

Mẹ [Am]ơi, u nghỉ ngơi [Dm]tay, trời [G7]trưa vừa phải tròn trặn [C]bóng

Mẹ [F]ăn cơm trắng cho tới [Dm]nóng tuy nhiên nhằm [G7]trâu cho tới con cái [Em]chăn (ớ) chăn [G7]trâu

Mai [Am]đây lúa thơm phức thôn thơm phức [Dm]làng, lúa thơm phức [G7]lừng cả bàn [C]tay

[F]thơm nắng nóng hôm [Em]nay Khi em trả [Dm]cơm cho tới u [G7]em cút [C]cày

2. Đường [C]hành quân rộn [Em]rã, tía [F]hỏi cuối thư [Em]vui

Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm

Lúa xuân thêm thắt bông, ngô khoai xanh rờn [Dm]tuơi ai xuất sắc [G7]giang tay [C]cầy

Mẹ [Am]ơi, u hẳn [Dm]vui, chiều [G7]qua hiểu thư [C]bố

Lời [F]bố ca ngợi con cái [Dm]nhớ, u đảm [G7]đang con cái chuyên nghiệp [Em]ngoan, lúa lên [G7]bông

Mai [Am]đây thắng lợi tía [Dm]về, tiếp tục nghe [G7]mẹ kể chuyện [C]con

Rằng [F]con bước lon [Em]ton, Khi con cái trả [Dm]cơm cho tới u [G7]vui cút [C]cày.

Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom