kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

Kết trái ngược của tiến bộ hóa chi phí sinh học tập là:

Bạn đang xem: kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

A. những đại phân tử hữu cơ

B. chồi mống loại vật đầu tiên

C. khung người loại vật nhân sơ

D. những phân tử côaxecva

Đáp án B

Kết trái ngược của tiến bộ hóa chi phí sinh học tập là tạo hình chồi mống loại vật đẫy tiên. Đó là những tế bào nguyên sơ với bộc lộ một số đặc điểm của sự việc sinh sống như phân song, trao thay đổi hóa học với môi trường xung quanh,…

→ Đáp án: B.


Xem thêm: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Nguyễn Hữu Tiền ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 18/5/2017

. 19/05/2017

28 học tập rồi nhưng mà như ko học tập . 25/6/2016

. 26/06/2016

Hoa phía dương coaxecva đơn thuần sản phẩm nhập TN . 24/6/2016

. 25/06/2016

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO sợ hãi bao nhiêu câu này vượt lên trên . 5/6/2016

. 06/06/2016

Ha Thu Huong ok.cau ni ngon . 23/6/2015

. 24/06/2015

uông chí bảo hinh thanh nen cac te bai sánh khai . 29/6/2014

. 30/06/2014

Xem thêm: chuyên đề lý 10 kết nối tri thức