kết cấu bê tông cốt thép 2 võ bá tầm

Tập 2 trình bày những vấn đề về lý thuyết tính toán, cấu tạo các kết cấu chính của công trình dân dụng và công nghiệp, nhằm giúp cho sinh viên :

Xem thêm: chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch hcl

  • Nắm vững lý thuyết
  • Chọn sơ đồ tính
  • Xác định tải trọng
  • Tính nội lực, tổ hợp nội lực

Bạn đang xem: kết cấu bê tông cốt thép 2 võ bá tầm